Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (12471 bài)
Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-12-18 12:23:31

Word-logo-small

de ti co ma trân tt22

Ngày gửi: 2018-12-18 11:03:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 10:58:41

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 10:57:54


Lớp 2 (12763 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 10:46:16

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-12-16 20:51:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-16 19:17:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-16 19:13:23


Lớp 3 (17220 bài)
Word-logo-small

Hướng dẫn học Tin học 3. Đề t...

Ngày gửi: 2018-12-18 20:20:10

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI (kèm file nghe)

Ngày gửi: 2018-12-18 14:04:16

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI TIẾNG ANH LỚP 3 (K...

Ngày gửi: 2018-12-18 13:53:18

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 11:03:34


Lớp 4 (25183 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKI MÔN TIN HỌC LỚP 5 ...

Ngày gửi: 2018-12-18 21:59:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4.

Ngày gửi: 2018-12-18 16:40:41

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 10:47:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-17 00:37:33


Lớp 5 (39891 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI TIN HỌC HK1 LỚP 3 4 5 ...

Ngày gửi: 2018-12-19 00:20:41

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-12-18 17:38:30

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 15:25:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-18 09:48:32