Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 6 > (22932 bài)

Thumbnail

đề kiểm tra học kỳ

Ngày gửi: 2008-04-23 16:16:27

Thumbnail

Kiểm tra chương II_Hình 6

Ngày gửi: 2008-04-23 10:16:14

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6 chương III:...

Ngày gửi: 2008-04-23 10:15:15

Thumbnail

Kiểm tra Hình học 6

Ngày gửi: 2008-04-23 10:14:36

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ I

Ngày gửi: 2008-04-23 10:06:51

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6

Ngày gửi: 2008-04-22 23:50:24

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6

Ngày gửi: 2008-04-22 23:48:30

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6

Ngày gửi: 2008-04-22 20:41:13

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-22 11:06:43

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-21 22:05:52

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6 chương III:...

Ngày gửi: 2008-04-21 17:07:51

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6 chương II: ...

Ngày gửi: 2008-04-21 17:05:13

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ô...

Ngày gửi: 2008-04-21 17:04:11

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6 chương I: Ô...

Ngày gửi: 2008-04-21 17:02:52

Thumbnail

Kiểm tra 45_Số tự nhiên_t18

Ngày gửi: 2008-04-21 17:01:47

Thumbnail

Kiểm tra Hình học 6 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-21 11:56:25

Thumbnail

De cuong on tap TOAN6(HK2)

Ngày gửi: 2008-04-20 05:57:44

Thumbnail

đề cương ôn tập học kỳ 2

Ngày gửi: 2008-04-19 20:36:15

Thumbnail

chuyen de so hoc 6

Ngày gửi: 2008-04-18 23:08:40

Thumbnail

kiểm tra Toán 6 cả năm

Ngày gửi: 2008-04-18 22:40:30

Thumbnail

Bài kiểm tra 5 phút đầu giờ (...

Ngày gửi: 2008-04-18 12:29:14

Thumbnail

Bài kiểm tra số học 45 phút

Ngày gửi: 2008-04-18 12:28:34

Thumbnail

Bài kiểm tra học bồi dưỡng

Ngày gửi: 2008-04-18 12:28:04

Thumbnail

Kiem Tra chuong 2 hinh hoc

Ngày gửi: 2008-04-14 15:03:40

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-04-08 08:46:32

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6

Ngày gửi: 2008-04-07 11:20:04

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6

Ngày gửi: 2008-04-07 11:14:39

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6

Ngày gửi: 2008-04-07 10:25:10

Thumbnail

Kiểm tra Số học 6

Ngày gửi: 2008-03-29 23:37:45

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-03-27 11:45:17

Thumbnail

Chuyên đề: Dạy học theo nhóm

Ngày gửi: 2008-03-26 15:33:17

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ I

Ngày gửi: 2008-03-23 15:50:10

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ I

Ngày gửi: 2008-03-21 20:56:34

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6

Ngày gửi: 2008-03-21 20:53:41

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ I

Ngày gửi: 2008-03-21 19:56:40

Thumbnail

Kiểm tra Toán 6 học kỳ II

Ngày gửi: 2008-03-19 23:10:16