Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 9 > (68579 bài)

Word-logo-small

Đề, đáp án kiểm tra HKI_Ánh 1

Ngày gửi: 2008-07-09 14:57:55

Word-logo-small

Kiểm tra chương I_HH9_Ánh

Ngày gửi: 2008-07-09 14:57:00

Word-logo-small

Kiểm tra lớp 9_Thu Hà

Ngày gửi: 2008-07-09 14:53:21

Word-logo-small

Kiểm tra Toán 9

Ngày gửi: 2008-07-09 14:43:43

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ II_de2

Ngày gửi: 2008-07-09 09:07:48

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ II_de1

Ngày gửi: 2008-07-09 09:07:25

Word-logo-small

Kiểm tra chương III_HH9

Ngày gửi: 2008-07-09 09:07:00

Word-logo-small

Kiểm tra chương III_DS9

Ngày gửi: 2008-07-09 09:06:34

Word-logo-small

Đề kiểm tra lớp 9

Ngày gửi: 2008-07-09 08:42:35

Word-logo-small

6 đề kiểm tra, đáp án

Ngày gửi: 2008-07-09 08:33:34

Word-logo-small

Bộ đề kt 1 tiết, học kì lớp 9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:48:28

Word-logo-small

đề KT chương III,IV,HK lớp 9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:38:50

Word-logo-small

Kiểm tra HKI_2

Ngày gửi: 2008-07-09 07:32:00

Word-logo-small

Kiểm tra HKI_1

Ngày gửi: 2008-07-09 07:31:41

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tết chương III_HH9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:30:08

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chương I_DS9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:29:42

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết_DS9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:27:09

Word-logo-small

Bộ đề kiểm tra Toán 9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:15:40

Word-logo-small

Bộ đề kiểm tra Toán 9

Ngày gửi: 2008-07-09 07:13:43

Word-logo-small

Bộ đề kiểm tra Toán 9

Ngày gửi: 2008-07-09 06:10:52

Word-logo-small

đề, đáp án kiểm tra HKII & II

Ngày gửi: 2008-07-09 05:47:19

Word-logo-small

Kiểm tra chương III_HH9

Ngày gửi: 2008-07-09 05:46:22

Word-logo-small

Kiểm tra chương I_DS9_de2

Ngày gửi: 2008-07-09 05:45:12

Word-logo-small

Kiểm tra chương I_DS9_1

Ngày gửi: 2008-07-09 05:44:22

Word-logo-small

Đề, đáp án kiểm tra HKII_de2

Ngày gửi: 2008-07-09 05:37:01

Word-logo-small

Đề, đáp án kiểm tra HKII_de1

Ngày gửi: 2008-07-09 05:35:54

Word-logo-small

Kiểm tra chương IV_DS9

Ngày gửi: 2008-07-09 05:34:59

Word-logo-small

Kiểm tra chương III_DS9_2

Ngày gửi: 2008-07-09 05:34:13

Word-logo-small

Kiểm tra chương III_DS9_1

Ngày gửi: 2008-07-09 05:33:36

Word-logo-small

Đề, đáp án kiểm tra Toán 9

Ngày gửi: 2008-07-08 16:38:52

Word-logo-small

Tuyển tập đề thi vào 10 chuyê...

Ngày gửi: 2008-07-08 14:36:51

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ I2

Ngày gửi: 2008-07-08 07:31:05

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ I1

Ngày gửi: 2008-07-08 07:29:02

Word-logo-small

Kiểm tra chương I2 - HH9

Ngày gửi: 2008-07-08 07:26:25

Word-logo-small

Kiểm tra chương I1 - HH

Ngày gửi: 2008-07-08 07:23:35

Word-logo-small

Kiểm tra chương I.2

Ngày gửi: 2008-07-08 07:21:40