Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > (8 thư mục)


Toán 6 (21341 bài)
Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2019-01-15 22:56:42

Word-logo-small

Đề + ĐA kt chương 2 số 6

Ngày gửi: 2019-01-15 20:03:59

Word-logo-small

Đề + ĐA kt chương 2 số 6

Ngày gửi: 2019-01-15 20:03:18

Word-logo-small

Đề + ĐA KT chương 2 số 6

Ngày gửi: 2019-01-15 20:01:49


Toán 7 (19202 bài)
Word-logo-small

ĐƠN THỨC

Ngày gửi: 2019-01-14 16:13:40

Word-logo-small

Chứng minh hai tam giác bằ...

Ngày gửi: 2019-01-14 14:34:11

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-01-09 20:19:45

Word-logo-small

HINH LỚP 7.TAM GIAC

Ngày gửi: 2019-01-09 16:47:39


Toán 8 (22322 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2019-01-14 23:21:36

Word-logo-small

Baig thu hoạch nghị quyet tru...

Ngày gửi: 2019-01-14 18:13:15

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2019-01-13 13:52:21

Pdf-small

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN-Tạ...

Ngày gửi: 2019-01-12 22:10:44


Toán 9 (64971 bài)
Pdf-small

TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Ngày gửi: 2019-01-16 22:25:32

Pdf-small

Các chuyên đề toán đại số THCS

Ngày gửi: 2019-01-16 22:25:04

Word-logo-small

Gửi em Huyền Trang ( 2 bài...

Ngày gửi: 2019-01-16 10:55:36

Word-logo-small

Bài hay (áp dụng Dirichlet)

Ngày gửi: 2019-01-16 10:29:29


Pdf-small

Đề Ôn thi vào 10

Ngày gửi: 2019-01-15 23:23:33

Pdf-small

De thi HK II lop 9 quan Dong Da

Ngày gửi: 2019-01-15 23:22:42

Word-logo-small

23 ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN L...

Ngày gửi: 2019-01-12 10:41:54

Word-logo-small

THI VÀO 10 -HDC- TỈNH NINH BÌ...

Ngày gửi: 2019-01-11 10:18:22


Word-logo-small

Các phím tắt trong Mathtype t...

Ngày gửi: 2017-10-03 00:22:56

Word-logo-small

PHAN MEM VE HINH TOAN HOC_201...

Ngày gửi: 2017-07-24 20:47:50

Thumbnail

Phần mềm tạo đề trắc nghiệm C...

Ngày gửi: 2017-04-10 11:48:30

Word-logo-small

PHÂN MỀM GIẢ LẬP VINACAL FX57...

Ngày gửi: 2017-04-06 13:59:17


Pdf-small

Giai thoại về các nhà toán họ...

Ngày gửi: 2016-11-02 19:43:50

Pdf-small

Giai thoại về các nhà toán họ...

Ngày gửi: 2016-11-02 19:40:53

Word-logo-small

Chuyện kể về Talet

Ngày gửi: 2016-11-02 17:08:02

Word-logo-small

34 nhà Toán học

Ngày gửi: 2016-11-02 16:32:34


Sưu tầm (925 bài)
Word-logo-small

đề kiêm tra học ki 1 toan 7

Ngày gửi: 2018-12-20 15:39:07

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TOÁN 9 LÂM ĐỒNG 2...

Ngày gửi: 2018-12-03 18:34:29

Word-logo-small

Bài tập hình học 9 Chương 2

Ngày gửi: 2018-10-15 14:19:43

Word-logo-small

Bài tập chương 2 đại số 9

Ngày gửi: 2018-10-15 14:19:14