Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > (8 thư mục)


Toán 6 (21222 bài)
Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN...

Ngày gửi: 2018-11-16 18:41:20

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ CẢ NĂM RẤT HAY

Ngày gửi: 2018-11-16 18:34:33

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Ngày gửi: 2018-11-16 18:34:20

Word-logo-small

TỔNG ÔN ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

Ngày gửi: 2018-11-16 18:34:04


Toán 7 (19076 bài)
Word-logo-small

BT ÔN KT CHUONG I-DS7

Ngày gửi: 2018-11-17 13:43:38

Word-logo-small

MOT SO DE KT DAI SO 7-CHUONG I

Ngày gửi: 2018-11-17 13:41:07

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng giữa h...

Ngày gửi: 2018-11-16 22:03:55

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Ngày gửi: 2018-11-16 18:41:03


Toán 8 (22165 bài)
Word-logo-small

ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 8-2018-2019...

Ngày gửi: 2018-11-18 09:13:49

Word-logo-small

ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 8-2018-2019...

Ngày gửi: 2018-11-18 09:13:30

Word-logo-small

ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 8-2018-2019AMS

Ngày gửi: 2018-11-18 09:13:09

Word-logo-small

ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 8-2010-2011...

Ngày gửi: 2018-11-18 09:12:52


Toán 9 (64775 bài)
Word-logo-small

ĐỀ GIỮA KÌ I TOÁN 9-2017-2018...

Ngày gửi: 2018-11-18 09:15:18

Word-logo-small

Giữa kì 1 Toán 9 Việt Yên 201...

Ngày gửi: 2018-11-18 09:14:58

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG THẲNG-ĐƯỜNG T...

Ngày gửi: 2018-11-16 18:40:30

Word-logo-small

5 CHUYÊN ĐỀ RẤT HAY ÔN THI VÀ...

Ngày gửi: 2018-11-16 18:33:23


Word-logo-small

Đề thi khảo sát học kì 1 môn ...

Ngày gửi: 2018-11-12 19:54:35

Word-logo-small

Mẫu giấy thi viết chữ đẹp

Ngày gửi: 2018-11-11 11:09:16

Word-logo-small

Tuyển các đề thi hsg toán 9 A...

Ngày gửi: 2018-11-06 23:08:21

Pdf-small

TUYỂN CÁC ĐỀ THI HSG TOÁN 9 A...

Ngày gửi: 2018-11-06 23:05:21


Word-logo-small

Các phím tắt trong Mathtype t...

Ngày gửi: 2017-10-03 00:22:56

Word-logo-small

PHAN MEM VE HINH TOAN HOC_201...

Ngày gửi: 2017-07-24 20:47:50

Thumbnail

Phần mềm tạo đề trắc nghiệm C...

Ngày gửi: 2017-04-10 11:48:30

Word-logo-small

PHÂN MỀM GIẢ LẬP VINACAL FX57...

Ngày gửi: 2017-04-06 13:59:17


Pdf-small

Giai thoại về các nhà toán họ...

Ngày gửi: 2016-11-02 19:43:50

Pdf-small

Giai thoại về các nhà toán họ...

Ngày gửi: 2016-11-02 19:40:53

Word-logo-small

Chuyện kể về Talet

Ngày gửi: 2016-11-02 17:08:02

Word-logo-small

34 nhà Toán học

Ngày gửi: 2016-11-02 16:32:34


Sưu tầm (923 bài)
Word-logo-small

Bài tập hình học 9 Chương 2

Ngày gửi: 2018-10-15 14:19:43

Word-logo-small

Bài tập chương 2 đại số 9

Ngày gửi: 2018-10-15 14:19:14

Word-logo-small

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 9

Ngày gửi: 2018-10-15 14:18:01

Pdf-small

Tham khảo Toán học

Ngày gửi: 2018-09-22 12:53:21