Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Tư liệu tham khảo > (1777 bài)

Word-logo-small

Giúp bạn Ngyễn Thúy Lan

Ngày gửi: 2017-05-09 10:01:34

Word-logo-small

Khó quá Thầy (Cô) ơi! Chỉ giú...

Ngày gửi: 2017-05-09 09:01:28

Word-logo-small

chuyên đề mon 6 hóa

Ngày gửi: 2017-04-25 21:30:30

Pdf-small

Hệ thống bài tập hóa 9 kì 2.2017

Ngày gửi: 2017-04-13 09:53:46

Thumbnail

ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. HÓ...

Ngày gửi: 2017-03-22 08:22:22

Word-logo-small

ĐỀ THI 8 TUẦN NĂM 2016 - 2017

Ngày gửi: 2017-03-18 21:27:15

Word-logo-small

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 LỚP 12 ...

Ngày gửi: 2017-03-18 21:21:30

Word-logo-small

biàii tập axit HCl

Ngày gửi: 2017-02-24 09:30:29

Pdf-small

Tuyển tập 100 đề thi HSG Toán 8

Ngày gửi: 2017-02-09 11:33:19

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi Hóa 9

Ngày gửi: 2017-01-07 22:13:18

Word-logo-small

ĐỀ THI TOÁN 7 KÌ 1

Ngày gửi: 2017-01-05 11:19:29

Word-logo-small

ĐỀ THI HÓA HỌC 9 KÌ 1

Ngày gửi: 2017-01-05 10:50:39

Word-logo-small

báo cáo trải nghiệm

Ngày gửi: 2016-12-29 10:51:23

Thumbnail

224 câu hỏi lý thú về Hóa Học

Ngày gửi: 2016-12-28 14:27:46

Word-logo-small

SKKN - Phương pháp giải bài t...

Ngày gửi: 2016-11-07 20:28:16

Word-logo-small

SKKN - Giải bài tập cho CO2 t...

Ngày gửi: 2016-11-07 20:26:31

Pdf-small

Kiến thức hóa học cơ bản

Ngày gửi: 2016-11-04 13:55:13

Word-logo-small

Đề khảo sát giáo viên năm 2015

Ngày gửi: 2016-10-27 23:24:02

Word-logo-small

bài tập hóa 11 hay

Ngày gửi: 2016-10-04 15:23:24

Word-logo-small

ôn tập 10

Ngày gửi: 2016-09-23 15:14:01

Pdf-small

Tuyển tập các bài tập hóa học...

Ngày gửi: 2016-09-16 14:20:49

Pdf-small

tong hợp kiến thức hóa học 12

Ngày gửi: 2016-09-11 10:58:37

Word-logo-small

CHUONG 4 POLIME HÓA 12

Ngày gửi: 2016-07-24 12:51:33

Word-logo-small

on tap kiem tra toan 7

Ngày gửi: 2016-04-30 22:24:03

Word-logo-small

đe cuong on thi toan 7 hk2

Ngày gửi: 2016-04-30 22:22:51

Word-logo-small

đề cuong on toan 6 hoc kì 1

Ngày gửi: 2016-04-30 22:19:56

Pdf-small

hóa học hay và khó

Ngày gửi: 2016-04-17 10:41:28

Word-logo-small

hoahochay

Ngày gửi: 2016-04-17 10:39:44

Word-logo-small

KH TĐ-KT

Ngày gửi: 2016-04-12 20:12:14

Word-logo-small

KH TĐ-KT

Ngày gửi: 2016-04-12 20:11:39

Word-logo-small

KH TĐ-KT

Ngày gửi: 2016-04-12 20:10:48

Word-logo-small

Tổng kết 14-15

Ngày gửi: 2016-04-12 20:09:50

Word-logo-small

Tổng kết 13-14

Ngày gửi: 2016-04-12 20:09:08

Word-logo-small

Sơ kết 15-16

Ngày gửi: 2016-04-12 20:08:21

Word-logo-small

Sơ kết 2014-2015

Ngày gửi: 2016-04-12 20:07:04

Word-logo-small

Sơ kết 2013-2015

Ngày gửi: 2016-04-12 20:06:14