Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 7 > (5567 bài)

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-11-25 20:28:11

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-11-05 20:07:39

Thumbnail

KHDH sinh 8,9 KHTN 7 Cánh diều

Ngày gửi: 2022-08-24 17:30:24

Thumbnail

de thi ki 2 nam 21.22

Ngày gửi: 2022-07-21 16:40:44

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-06-27 10:45:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-06-10 21:51:54

Thumbnail

Đê cương ôn tập học kỳ II

Ngày gửi: 2022-06-01 17:48:26

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-08 22:06:56

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-05-08 12:47:38

Thumbnail

Ma trận đặc tả, đề thi, đáp á...

Ngày gửi: 2022-05-08 04:02:13

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-07 20:29:24

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-02 15:40:27

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-02 12:45:47

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-02 12:45:22

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-27 14:22:12

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-04-19 20:22:49

Thumbnail

giáo án cả năm

Ngày gửi: 2022-04-08 16:59:28

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-04-08 16:50:07

Thumbnail

ma trận KTGK 2 lí 7

Ngày gửi: 2022-03-27 16:52:35

Thumbnail

Kiểm tra giữa kỳ 2

Ngày gửi: 2022-03-26 21:21:54

Thumbnail

Đề kiểm tra giữa học kì II

Ngày gửi: 2022-03-19 21:10:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-19 08:57:20

Thumbnail

lop 7 Ôn tập thi giữa kỳ II

Ngày gửi: 2022-03-18 22:27:33

Thumbnail

ôn tập giữa HK2 VL7

Ngày gửi: 2022-03-17 17:18:36

Thumbnail

kiểm tra giữa kì vật lí 7 chuẩn

Ngày gửi: 2022-03-09 15:35:38

Thumbnail

ĐỀ KT GHK2 VẬT LÍ 7

Ngày gửi: 2022-03-07 20:19:55

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-04 22:11:12

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2022-02-27 23:11:36

Thumbnail

Lý thuyết-BT SGK-BT co ban- B...

Ngày gửi: 2022-02-26 09:00:14

Thumbnail

Kiêm tra giữa kì 2

Ngày gửi: 2022-02-18 15:09:51

Thumbnail

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2

Ngày gửi: 2022-02-06 21:48:22

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-17 20:12:52

Thumbnail

ĐỀ THI CUỐI KÌ 1

Ngày gửi: 2022-01-13 09:28:17

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-01-10 14:05:28

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-09 14:00:24

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-09 11:20:36