Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ngữ văn 9. Các đề luyện thi

Thumbnail

Ngữ văn 9. Các đề luyện thi -...

Ngày gửi: 2022-05-27 21:52:28

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lưu Bình G...

Ngày gửi: 2022-05-21 02:21:50

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lưu Bình G...

Ngày gửi: 2022-05-21 02:20:59

Thumbnail

Ngữ văn 9 luyện thi - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2022-04-21 22:40:13

Thumbnail

Các đề luyện thi - Hoàng Thị An

Ngày gửi: 2022-03-30 21:36:50

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Tiế...

Ngày gửi: 2022-02-13 13:01:39

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Tiế...

Ngày gửi: 2022-02-13 12:57:42

Thumbnail

Các đề luyện thi - Khuc Ngoc

Ngày gửi: 2022-01-19 15:36:43

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đoàn Hương

Ngày gửi: 2022-01-02 19:46:30

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đỗ Trung Hiếu

Ngày gửi: 2021-12-02 16:40:57

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-24 05:15:49

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-24 05:15:14

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 07:37:15

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 07:34:23

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 07:33:48

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 07:32:11

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 06:50:06

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 06:49:37

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 06:49:07

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 06:48:15

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 06:37:28

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 06:36:20

Thumbnail

Các đề luyện thi - đỗ thị tha...

Ngày gửi: 2021-09-13 20:37:22

Thumbnail

Các đề luyện thi - Tống Nhân Tâm

Ngày gửi: 2021-06-21 08:36:45

Thumbnail

Các đề luyện thi nghị luận xã...

Ngày gửi: 2021-06-02 14:11:29

Thumbnail

đề luyện thi - Phạm Minh Thoan

Ngày gửi: 2021-05-21 11:44:09

Thumbnail

Các đề luyện thi - Phan Viet ...

Ngày gửi: 2021-05-20 16:21:46

Thumbnail

Các đề luyện thi - Hoàng Phượng

Ngày gửi: 2021-05-14 20:55:17

Thumbnail

đề luyện thi - trieu ha

Ngày gửi: 2021-05-14 15:15:47

Thumbnail

đề luyện thi - Đàm Thị Thanh Hoà

Ngày gửi: 2021-04-28 22:49:42

Thumbnail

Các đề luyện thi - Phan Viet ...

Ngày gửi: 2021-04-26 09:23:28

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Đức...

Ngày gửi: 2021-02-19 15:23:10

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Đức...

Ngày gửi: 2021-02-19 15:02:59

Thumbnail

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-09 21:58:31

Thumbnail

Các đề luyện thi - ĐẶNG THỊ N...

Ngày gửi: 2020-12-18 16:23:43

Thumbnail

Các đề luyện thi - ĐẶNG THỊ N...

Ngày gửi: 2020-12-18 16:23:27