Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 12. Các đề luyện thi

Word-logo-small

Các đề luyện thi HAY - nguyễn...

Ngày gửi: 2021-09-18 20:58:11

Word-logo-small

Vật lí 12. Các đề luyện thi -...

Ngày gửi: 2021-09-02 09:46:27

Pdf-small

Các đề luyện thi - cao thai t...

Ngày gửi: 2021-08-28 19:03:40

Pdf-small

Đề thi TN lần 2 - Nguyễn To

Ngày gửi: 2021-08-23 21:16:26

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Kim Đông

Ngày gửi: 2021-08-17 07:44:41

Pdf-small

Các đề luyện thi - Lê Phương

Ngày gửi: 2021-08-11 09:43:56

Pdf-small

Các đề luyện thi - Lê Phương

Ngày gửi: 2021-08-11 09:42:49

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Vân Anh

Ngày gửi: 2021-08-10 08:28:32

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Xuân Bảo

Ngày gửi: 2021-08-04 07:54:05

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Văn...

Ngày gửi: 2021-07-19 22:09:33

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Vũ Hiếu

Ngày gửi: 2021-07-19 21:05:33

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Sao Mộc

Ngày gửi: 2021-07-17 17:03:10

Word-logo-small

Các đề luyện thi. Đề ôn tập m...

Ngày gửi: 2021-07-16 01:33:27

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Min...

Ngày gửi: 2021-07-14 08:11:18

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Min...

Ngày gửi: 2021-07-14 08:08:55

Pdf-small

Các đề luyện thi - Trần Quang...

Ngày gửi: 2021-07-10 20:18:54

Word-logo-small

Các đề luyện thi - nguyễn thị...

Ngày gửi: 2021-07-09 21:14:49

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Ngô Thanh ...

Ngày gửi: 2021-07-05 23:06:24

Word-logo-small

Giáo án Cánh Diều cả năm - mẫ...

Ngày gửi: 2021-07-02 22:27:34

Word-logo-small

Giáo án Cánh Diều cả năm - mẫ...

Ngày gửi: 2021-07-02 22:26:54

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Minh

Ngày gửi: 2021-06-16 10:56:04

Pdf-small

Các đề luyện thi - Thy Thy

Ngày gửi: 2021-06-14 09:39:40

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Trần Trung...

Ngày gửi: 2021-05-25 20:03:07

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Trần Kiều ...

Ngày gửi: 2021-05-24 19:25:36

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Tùng Xuân ...

Ngày gửi: 2021-05-18 10:10:33

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Tùng Xuân ...

Ngày gửi: 2021-05-18 10:10:02

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Ka Hat

Ngày gửi: 2021-05-07 14:04:22

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Trần Vũ Ph...

Ngày gửi: 2021-05-02 18:41:53

Pdf-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Xuâ...

Ngày gửi: 2021-05-01 01:28:07

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Văn Đức

Ngày gửi: 2021-04-25 08:18:26

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Thị Tú...

Ngày gửi: 2021-04-20 08:41:23

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Thị Tú...

Ngày gửi: 2021-04-17 09:09:36

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Duy...

Ngày gửi: 2021-04-12 12:04:27

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Tùng Xuân ...

Ngày gửi: 2021-04-09 09:31:27

Pdf-small

Các đề luyện thi - Hoàng Ngọc...

Ngày gửi: 2021-04-04 18:24:00

Pdf-small

Các đề luyện thi - Hồ Bảo Lộc

Ngày gửi: 2021-04-04 09:33:50