Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ngữ văn 12. Các đề luyện thi

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Đặng Ngọc ...

Ngày gửi: 2022-01-16 23:16:16

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Đặng Ngọc ...

Ngày gửi: 2022-01-16 23:09:59

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Văn Thị Bí...

Ngày gửi: 2021-06-24 22:23:00

Word-logo-small

Các đề luyện thi thửTNTHPT 20...

Ngày gửi: 2021-06-20 16:48:42

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phạm Thanh...

Ngày gửi: 2021-05-25 17:20:12

Word-logo-small

tuyển tập đề thi - TRẦN HỮU Q...

Ngày gửi: 2021-04-13 20:34:54

Word-logo-small

Các đề luyện thi - đang trung...

Ngày gửi: 2021-01-09 16:20:00

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Trần Quang...

Ngày gửi: 2020-12-19 14:39:11

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Đinh Hữu Nhâm

Ngày gửi: 2020-09-10 09:15:05

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Đinh Hữu Nhâm

Ngày gửi: 2020-09-10 09:13:32

Pdf-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-08-29 23:37:14

Word-logo-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-07-15 18:53:10

Word-logo-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-06-28 21:11:36

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI 4 - Triệu Hàn Đan

Ngày gửi: 2020-05-31 18:02:26

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI 3 - Triệu Hàn Đan

Ngày gửi: 2020-05-31 17:57:30

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI 2 - Triệu Hàn Đan

Ngày gửi: 2020-05-24 10:16:10

Word-logo-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-05-22 23:23:36

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI - Triệu Hàn Đan

Ngày gửi: 2020-05-17 08:07:23

Pdf-small

Các đề luyện thi - Trần Khánh...

Ngày gửi: 2020-05-11 19:06:43

Word-logo-small

Các đề luyện thi - đang trung...

Ngày gửi: 2020-04-17 16:16:36

Word-logo-small

Các đề luyện thi-đề số 1 - Tr...

Ngày gửi: 2020-04-16 14:43:20

Word-logo-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-04-15 11:27:45

Word-logo-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-04-12 16:51:35

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2020-03-22 09:48:07

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2020-03-22 09:43:41

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phạm Thanh...

Ngày gửi: 2019-11-28 20:01:21

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phạm Trung...

Ngày gửi: 2019-08-16 12:53:41

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Hải...

Ngày gửi: 2019-08-06 23:34:40

Pdf-small

Các đề luyện thi - David Týa

Ngày gửi: 2019-07-14 16:18:25

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Hữu...

Ngày gửi: 2019-07-03 21:40:25

Word-logo-small

ĐỀ LUYỆN THI - Nguyễn Thị Thú...

Ngày gửi: 2019-06-10 22:32:39

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lý Thanh Thủy

Ngày gửi: 2019-05-31 14:13:42

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lý Thanh Thủy

Ngày gửi: 2019-05-30 19:45:36

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lý Thanh Thủy

Ngày gửi: 2019-05-28 14:50:19

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lý Thanh Thủy

Ngày gửi: 2019-05-28 14:36:21

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Đỗ Viết Cường

Ngày gửi: 2019-05-12 16:41:30