Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 11. Đề cương ôn thi

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Phạm Thị Nga

Ngày gửi: 2022-11-04 08:06:49

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Võ Huỳnh Kh...

Ngày gửi: 2022-04-02 15:28:22

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lữ Hùng

Ngày gửi: 2022-01-12 09:38:46

Thumbnail

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI VẬT LÝ 11...

Ngày gửi: 2021-12-13 09:15:13

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Quỳnh

Ngày gửi: 2021-11-30 13:01:05

Thumbnail

Bộ đề ôn kiểm tra + thi - Trầ...

Ngày gửi: 2021-11-28 14:43:42

Thumbnail

ôn tập - doãn thị ngân

Ngày gửi: 2021-11-25 15:45:30

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Võ Quyết Thắng

Ngày gửi: 2021-11-25 12:02:53

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Phung Thi Hanh

Ngày gửi: 2021-11-07 21:11:17

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Zen Nguyen

Ngày gửi: 2021-11-01 11:36:46

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Zen Nguyen

Ngày gửi: 2021-11-01 11:35:01

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Đăng Phong

Ngày gửi: 2021-10-30 11:59:12

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-10-24 17:42:44

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Vương Ho...

Ngày gửi: 2021-09-26 20:39:42

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Vương Ho...

Ngày gửi: 2021-09-26 20:36:53

Thumbnail

Đề cương ôn thi - nguyễn anh ...

Ngày gửi: 2021-09-22 14:59:14

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Ngô Thị Ngọ...

Ngày gửi: 2021-08-23 18:46:22

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Ngô Thị Ngọ...

Ngày gửi: 2021-08-23 18:45:24

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Hoàng Trang...

Ngày gửi: 2021-04-08 14:27:50

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Đăng C...

Ngày gửi: 2020-12-25 08:08:07

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Đăng C...

Ngày gửi: 2020-12-25 08:01:39

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Đăng C...

Ngày gửi: 2020-12-25 07:58:46

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Kiên

Ngày gửi: 2020-12-20 18:30:13

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Hên Nguyễn

Ngày gửi: 2020-12-09 14:41:46

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Danh Tuấn Đạt

Ngày gửi: 2020-11-30 22:14:06

Thumbnail

Đề cương ôn thi - hồ thị trúc...

Ngày gửi: 2020-11-23 15:58:49

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Kim Đông

Ngày gửi: 2020-11-02 08:16:40

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Thị ...

Ngày gửi: 2020-09-26 19:40:42

Thumbnail

Đề cương ôn thi - doãn thị ngân

Ngày gửi: 2020-06-21 14:54:24

Thumbnail

Đề cương ôn thi - nguyễn thi ...

Ngày gửi: 2020-06-14 01:37:26

Thumbnail

Đề cương ôn thi - trần lê kiề...

Ngày gửi: 2020-06-10 16:13:30

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Huỳnh Phước...

Ngày gửi: 2020-06-08 08:38:49

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Thái Văn Chất

Ngày gửi: 2020-06-08 06:57:07

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-05-10 10:36:46

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-05-01 14:49:07

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Đăng C...

Ngày gửi: 2020-04-21 11:23:43