Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 11. Đề cương ôn thi

Thumbnail

Đề cương ôn thi THẤU KÍNH - T...

Ngày gửi: 2020-04-21 11:21:15

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Thị Thùy

Ngày gửi: 2020-04-20 21:48:32

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyên Đức ...

Ngày gửi: 2020-04-19 22:51:12

Thumbnail

Đề cương ôn thi - đang trung ...

Ngày gửi: 2020-04-11 10:15:10

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Thái Ngân

Ngày gửi: 2020-04-06 09:36:37

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Minh Đức

Ngày gửi: 2020-03-11 14:18:25

Thumbnail

Đề cương ôn thi - nguyễn hoàn...

Ngày gửi: 2020-01-11 15:23:09

Thumbnail

Đề cương ôn thi theo ma trận ...

Ngày gửi: 2020-01-02 15:28:28

Thumbnail

ĐỀ ÔN THI HKI - Trương Thị Hồ...

Ngày gửi: 2019-12-23 07:07:40

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Hồng Minh

Ngày gửi: 2019-12-08 11:41:38

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Thị Thùy

Ngày gửi: 2019-12-04 22:35:09

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Ngô Thị Ngọ...

Ngày gửi: 2019-11-16 22:18:40

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Hường

Ngày gửi: 2019-10-15 11:57:57

Thumbnail

Đề cương ôn thi - đồng thị kiên

Ngày gửi: 2019-10-11 11:11:45

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Vi Tuấn

Ngày gửi: 2019-09-06 19:07:24

Thumbnail

Đề cương ôn thi bài 1 - 2 - N...

Ngày gửi: 2019-09-05 20:50:39

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Minh Thiện

Ngày gửi: 2019-08-05 16:24:25

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-04-28 17:51:42

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Hoàng Trang...

Ngày gửi: 2019-04-27 17:37:07

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Huỳnh Phước...

Ngày gửi: 2019-04-27 14:49:36

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-04-26 15:23:37

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-04-26 15:21:24

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Trần Thị Thùy

Ngày gửi: 2019-04-23 22:13:29

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Vũ Xuân Tuấn

Ngày gửi: 2019-04-20 18:46:44

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Vũ Xuân Tuấn

Ngày gửi: 2019-04-19 22:53:43

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Hồ Hoài Vũ

Ngày gửi: 2019-04-10 10:32:26

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Phạm Bá Được

Ngày gửi: 2019-01-22 05:27:06

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Huỳnh Phước...

Ngày gửi: 2019-01-02 14:16:00

Thumbnail

Đề cương ôn thi - nguyên minh...

Ngày gửi: 2018-12-26 09:23:44

Thumbnail

ĐỀ ÔN THI HK I - Nguyễn Tiến

Ngày gửi: 2018-12-25 09:10:56

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Bao Cena

Ngày gửi: 2018-12-21 14:50:54

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Mộng Bảo

Ngày gửi: 2018-12-11 04:32:34

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Lê Tiến Thanh

Ngày gửi: 2018-11-28 22:20:53

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thu Nga

Ngày gửi: 2018-10-26 20:34:56

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Phạm Đỗ Lộc

Ngày gửi: 2018-09-29 18:20:17

Thumbnail

Đề cương ôn thi - Vũ Trung Kiên

Ngày gửi: 2018-09-19 07:29:47