Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số 9. Đề cương ôn thi

Pdf-small

Đề cương ôn thi - Trần Anh Đức

Ngày gửi: 2021-06-06 12:44:53

Pdf-small

Đề cương ôn thi - Quach huyen

Ngày gửi: 2021-06-05 21:22:20

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Gia

Ngày gửi: 2021-05-29 09:06:28

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Gia sư Bắc ...

Ngày gửi: 2021-05-20 16:07:37

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-05-19 13:02:21

Pdf-small

Đề cương ôn thi - ĐỖ MẠNH HÙNG

Ngày gửi: 2021-05-15 07:46:22

Pdf-small

Đề ôn tuyển sinh 10 - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2021-05-02 23:52:14

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-04-28 09:06:31

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Minh Châu

Ngày gửi: 2021-04-23 17:39:17

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Minh Châu

Ngày gửi: 2021-04-23 17:35:58

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Minh Châu

Ngày gửi: 2021-04-23 17:33:51

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Minh Châu

Ngày gửi: 2021-04-23 17:30:48

Pdf-small

Bài tập cơ bản toán 9 HKI - T...

Ngày gửi: 2021-04-23 16:04:57

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Phạm Khắc Mỹ

Ngày gửi: 2021-04-03 22:09:02

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG GIŨA KỲ 2 - thanh thúy

Ngày gửi: 2021-03-29 05:49:24

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Hương

Ngày gửi: 2021-03-24 15:40:17

Pdf-small

Ôn tập HK2 - Trần Quốc Mến

Ngày gửi: 2021-03-10 10:27:20

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Lê Thương H...

Ngày gửi: 2021-03-02 23:14:18

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Lê Thương H...

Ngày gửi: 2021-03-02 13:29:26

Pdf-small

Đề cương ôn thi - Khuc Que Thanh

Ngày gửi: 2021-02-27 19:02:46

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - KimTại Hưởng

Ngày gửi: 2021-01-07 19:57:51

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Tô Thị Huệ

Ngày gửi: 2020-12-30 06:23:31

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Thanh Huy

Ngày gửi: 2020-12-22 13:21:06

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-12-13 15:37:45

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Dương Thị T...

Ngày gửi: 2020-12-10 15:52:50

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Công...

Ngày gửi: 2020-11-18 14:47:35

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Đinh Công Hải

Ngày gửi: 2020-11-10 14:44:05

Pdf-small

Hình học 9. Đề cương ôn thi g...

Ngày gửi: 2020-11-08 14:14:33

Word-logo-small

Đề cương ôn thi giữa kì 1 - L...

Ngày gửi: 2020-11-05 21:07:16

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - HS Nguyễn M...

Ngày gửi: 2020-11-04 20:26:19

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Tiến Hưng

Ngày gửi: 2020-11-03 16:31:21

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Trần Thị Huyền

Ngày gửi: 2020-10-30 10:20:23

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Nguyễn Văn Sơn

Ngày gửi: 2020-10-29 12:47:14

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Lê Võ Vĩnh ...

Ngày gửi: 2020-10-26 13:17:47

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Vũ Thanh Huy

Ngày gửi: 2020-09-06 15:39:27

Pdf-small

Đề cương ôn thi - David Týa

Ngày gửi: 2020-08-26 20:53:58