Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Số học 6. Đề khảo sát chất lượng

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2022-09-24 17:03:27

Thumbnail

khảo sat nam 2022-2023 - Tạ t...

Ngày gửi: 2022-09-17 10:13:51

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - p j m

Ngày gửi: 2022-04-28 08:27:03

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng TOÁN 6...

Ngày gửi: 2022-03-20 10:24:28

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng GIỮA H...

Ngày gửi: 2022-03-20 10:22:31

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2022-03-19 23:03:50

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Hoàn...

Ngày gửi: 2021-11-02 22:16:43

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-10-29 14:38:49

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2021-10-23 16:22:18

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2021-10-15 07:36:23

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2021-08-11 23:00:50

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Lê T...

Ngày gửi: 2021-06-27 07:21:09

Thumbnail

Đề KSCL VÀO LỚP 6 - Lê Thị Tuyết

Ngày gửi: 2021-06-26 20:10:42

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ V...

Ngày gửi: 2021-05-28 08:36:39

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Lê T...

Ngày gửi: 2021-05-16 16:05:47

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng kỳ 2 -...

Ngày gửi: 2021-05-14 08:56:00

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Điện...

Ngày gửi: 2021-04-24 21:22:10

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - LML ...

Ngày gửi: 2021-04-03 13:32:05

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - NAY ...

Ngày gửi: 2021-03-28 21:02:04

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Tạ K...

Ngày gửi: 2021-01-01 10:12:05

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-11-11 21:19:17

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phan...

Ngày gửi: 2020-11-10 13:57:30

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2020-11-09 15:18:42

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-11-08 22:07:27

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng giũa H...

Ngày gửi: 2020-11-03 10:50:45

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-10-31 23:47:14

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-10-26 20:34:03

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁ...

Ngày gửi: 2020-10-13 21:21:27

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2020-09-19 06:04:13

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đào ...

Ngày gửi: 2020-09-11 15:57:07

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2020-09-09 21:09:39

Thumbnail

Đề khảo sát Toán 5 lên 6 - Ng...

Ngày gửi: 2020-09-01 17:47:40

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - §¨ng...

Ngày gửi: 2020-07-27 07:05:34

Thumbnail

Đề kt học ki II Cẩm Giàng - H...

Ngày gửi: 2020-06-20 07:44:49

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng giữa h...

Ngày gửi: 2020-06-04 06:27:30

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2020-05-24 08:45:05