Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 5. Đề khảo sát chất lượng

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Lê H...

Ngày gửi: 2022-12-25 08:06:30

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Tung...

Ngày gửi: 2022-10-07 08:32:26

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Vũ T...

Ngày gửi: 2022-09-29 21:02:01

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bích...

Ngày gửi: 2022-08-17 21:45:53

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bích...

Ngày gửi: 2022-08-17 21:45:07

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bích...

Ngày gửi: 2022-08-17 21:44:23

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bích...

Ngày gửi: 2022-08-17 21:42:40

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bích...

Ngày gửi: 2022-08-17 21:41:47

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Vũ T...

Ngày gửi: 2022-08-06 11:25:38

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Ngô ...

Ngày gửi: 2022-03-15 20:40:58

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Thái...

Ngày gửi: 2022-03-11 22:49:38

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phan...

Ngày gửi: 2022-01-10 15:05:06

Thumbnail

Toán tiếng việt lớp 4,5. Đề k...

Ngày gửi: 2022-01-04 15:50:41

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phạm Hà

Ngày gửi: 2021-12-30 14:46:44

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phan...

Ngày gửi: 2021-12-12 21:19:03

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - lê m...

Ngày gửi: 2021-10-22 09:03:30

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-10-05 12:56:57

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Cao ...

Ngày gửi: 2021-09-29 21:08:39

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phùn...

Ngày gửi: 2021-08-25 09:11:17

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phùn...

Ngày gửi: 2021-08-25 08:45:34

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-08-22 15:26:16

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Phùn...

Ngày gửi: 2021-08-19 10:06:26

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2021-08-11 22:58:46

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - trần...

Ngày gửi: 2021-06-06 20:10:34

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - LÊ T...

Ngày gửi: 2021-05-31 21:11:04

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng cuối n...

Ngày gửi: 2021-04-28 14:25:29

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2021-03-30 14:33:25

Thumbnail

DE KHAO SAT GIUA KI II - võ t...

Ngày gửi: 2021-03-22 23:59:30

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2021-03-19 22:41:03

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đăng...

Ngày gửi: 2021-01-04 10:09:36

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Lê T...

Ngày gửi: 2020-12-27 15:39:41

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-11-30 16:19:16

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2020-10-30 15:19:08

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Đặng...

Ngày gửi: 2020-10-02 14:08:33

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-09-16 17:29:36

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-06-27 06:39:43