Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 9. Đề thi chọn HSG

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-08-05 14:50:35

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-07-23 14:01:09

Thumbnail

HSG - Nguyễn Văn Lương

Ngày gửi: 2022-07-22 15:22:40

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thiều Văn Q...

Ngày gửi: 2022-07-16 08:31:55

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:55:03

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:54:19

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:53:00

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:51:36

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:50:55

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:49:59

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:49:01

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:45:29

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:43:32

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-05-10 16:40:45

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thu Hang

Ngày gửi: 2022-04-26 21:56:41

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Hữu Luyện

Ngày gửi: 2022-04-25 00:44:35

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Trần Hữu Thông

Ngày gửi: 2022-04-20 20:00:50

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-04-13 18:29:28

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Tống Ngọc Hanh

Ngày gửi: 2022-03-31 07:59:46

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Tống Ngọc Hanh

Ngày gửi: 2022-03-31 07:56:50

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Lê ngọc Thoại

Ngày gửi: 2022-03-24 08:35:28

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Dương Thị H...

Ngày gửi: 2022-03-05 20:26:25

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-02-22 23:34:59

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Tô Duy Quang

Ngày gửi: 2022-02-17 22:51:11

Thumbnail

DE THI HSG VAT LY - Trương Th...

Ngày gửi: 2022-02-10 19:52:17

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Kim Văn Binh

Ngày gửi: 2022-01-18 18:26:09

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-01-05 21:40:47

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Hồ Phi Tráng

Ngày gửi: 2021-12-31 22:00:33

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Bùi Thị Hằng

Ngày gửi: 2021-11-15 20:47:49

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Ngô Nam Nhậ...

Ngày gửi: 2021-11-01 19:35:33

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Ngô Nam Nhậ...

Ngày gửi: 2021-10-28 23:09:35

Thumbnail

Đề thi chọn HSG Vật Lý 9 - Ng...

Ngày gửi: 2021-10-28 22:59:40

Thumbnail

Đề thi HSG Vật Lý 9 - Ngô Nam...

Ngày gửi: 2021-10-28 22:57:30

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Trần Hồng T...

Ngày gửi: 2021-10-21 11:55:42

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Tú

Ngày gửi: 2021-07-28 20:39:25

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Dương Thị Thảo

Ngày gửi: 2021-06-07 09:28:35