Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Địa lí 9. Đề thi chọn HSG

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Lê ngọc Thoại

Ngày gửi: 2022-03-24 08:35:03

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Tạ Thị Toán

Ngày gửi: 2022-03-10 15:17:18

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Phướ...

Ngày gửi: 2022-01-06 19:23:52

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thanh

Ngày gửi: 2021-12-12 15:30:37

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Trần Thị Thúy

Ngày gửi: 2021-12-07 20:05:07

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Trần Thị Thúy

Ngày gửi: 2021-12-07 20:04:47

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Tô Duy Quang

Ngày gửi: 2021-11-19 22:37:05

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-18 19:50:21

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:20:19

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:18:37

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:13:51

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:12:09

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:09:49

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:08:52

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 14:01:20

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Vết Hùng

Ngày gửi: 2021-11-03 13:57:41

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Bùi Trung Hưng

Ngày gửi: 2021-05-11 15:38:06

Thumbnail

Đề thi chọn HSG tỉnh Hà Nam 2...

Ngày gửi: 2021-04-07 15:03:28

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Phạm Ái Hoài

Ngày gửi: 2020-11-29 16:55:47

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Bùi Minh Vĩnh

Ngày gửi: 2020-11-25 11:29:27

Thumbnail

đề thi chọn HSG - Hoàng Văn Hùng

Ngày gửi: 2020-11-25 08:26:14

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 21:02:12

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 21:01:49

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 21:01:14

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Cường

Ngày gửi: 2020-10-26 21:02:23

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - hoanga phu

Ngày gửi: 2020-10-10 18:25:14

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Thảo Chi

Ngày gửi: 2020-10-02 08:29:00

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Violet nqd

Ngày gửi: 2020-06-13 13:07:06

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Violet nqd

Ngày gửi: 2020-06-12 14:03:36

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Dương Văn Minh

Ngày gửi: 2020-05-21 21:56:37

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nông Bảo Chính

Ngày gửi: 2020-03-02 20:37:06

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Mai Văn Nguyên

Ngày gửi: 2020-02-02 07:33:03

Thumbnail

ĐỀ THI HSG 9 - Hoàng Thanh Sắc

Ngày gửi: 2019-11-02 11:32:49

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Hoàng Thanh...

Ngày gửi: 2019-11-02 11:25:23

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2019-10-17 22:18:55

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2019-10-17 22:17:04