Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số 8. Đề thi chọn HSG

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đỗ Thị Thủy...

Ngày gửi: 2022-11-25 20:29:54

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đỗ Thị Thủy...

Ngày gửi: 2022-11-25 20:23:05

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đỗ Thị Thủy...

Ngày gửi: 2022-11-24 22:13:19

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đỗ Thị Thủy...

Ngày gửi: 2022-11-24 21:55:24

Thumbnail

Đại số 8. Đề thi HSG Thanh T...

Ngày gửi: 2022-04-17 20:25:10

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-04-14 22:17:10

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-04-14 22:06:00

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-04-14 22:05:19

Thumbnail

chuyên đề HSG toán 8 - Nguyễn...

Ngày gửi: 2022-04-09 18:40:11

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Đặng Thị Th...

Ngày gửi: 2022-03-15 16:03:52

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-03-14 14:18:08

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-03-14 14:17:56

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-03-14 14:17:41

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-03-14 14:17:28

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-03-14 14:17:11

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-02-25 19:24:43

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-02-25 19:24:30

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-02-25 19:24:15

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-02-25 19:23:59

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Thái Chí Ph...

Ngày gửi: 2022-02-25 19:23:41

Thumbnail

Đề thi chọn HSG cấp trường nă...

Ngày gửi: 2022-02-22 08:20:10

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Vinh...

Ngày gửi: 2022-02-18 21:46:17

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Phạm Nghiệp

Ngày gửi: 2022-02-01 09:47:41

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Trần Việt Anh

Ngày gửi: 2022-01-07 16:04:06

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Vũ Tiến Đăng

Ngày gửi: 2021-12-07 21:41:46

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-19 05:55:56

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-19 05:52:52

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Mạnh Thị Thất

Ngày gửi: 2021-10-14 09:22:34

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Hà Thế Độ

Ngày gửi: 2021-09-29 15:21:04

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Hoàng Thái ...

Ngày gửi: 2021-09-05 08:42:15

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Lê Sỹ Kỳ

Ngày gửi: 2021-07-20 10:49:23

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Lê Thị Hươn...

Ngày gửi: 2021-05-12 23:22:27

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Lê Thị Hươn...

Ngày gửi: 2021-05-08 23:19:11

Thumbnail

Đề thi chọn HSG THANH THỦY 20...

Ngày gửi: 2021-04-24 16:08:04

Thumbnail

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Khôi

Ngày gửi: 2021-04-17 21:24:40

Thumbnail

Đề thi chọn HSG Cấp Huyện Toá...

Ngày gửi: 2021-04-11 08:29:59