Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hình học 9. Đề thi chọn HSG

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Phát

Ngày gửi: 2021-12-31 17:54:30

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Lê Xuân Diên

Ngày gửi: 2021-12-03 12:10:42

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Lê Xuân Diên

Ngày gửi: 2021-11-21 12:45:16

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - An Minh Doan

Ngày gửi: 2021-08-10 18:48:19

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - An Minh Doan

Ngày gửi: 2021-08-10 18:45:13

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 16:25:43

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 16:25:09

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 16:24:24

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 16:23:50

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-23 16:23:23

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Trần Thị Ng...

Ngày gửi: 2020-11-08 21:48:04

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Trần Minh H...

Ngày gửi: 2020-10-30 14:25:42

Pdf-small

Đề thi chọn HSG 2020 - Trần M...

Ngày gửi: 2020-10-30 14:24:53

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-09 22:18:06

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-04-21 15:44:24

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-04-02 09:50:57

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-03-24 20:33:07

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Tấn ...

Ngày gửi: 2020-03-22 10:34:10

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Võ Đoàn Quỳ...

Ngày gửi: 2020-03-12 17:06:57

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-02-27 09:56:20

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-02-26 12:09:31

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-02-25 16:40:15

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Ung Ngoc An

Ngày gửi: 2020-02-24 13:53:22

Word-logo-small

Bài tập HSG 9 vip - Thang Duy...

Ngày gửi: 2019-10-11 05:52:56

Pdf-small

Đề thi chọn HSG 9 - Nguyễn T...

Ngày gửi: 2019-07-18 15:43:32

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Trịnh Hiền ...

Ngày gửi: 2019-05-10 09:04:01

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Trần Anh Tú

Ngày gửi: 2019-04-25 14:47:53

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Trần Anh Tú

Ngày gửi: 2019-04-17 21:26:34

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Huyề...

Ngày gửi: 2019-04-15 09:28:10

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - trần nhật tân

Ngày gửi: 2019-04-03 21:09:04

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG- lop 9 - Lê V...

Ngày gửi: 2019-03-26 09:10:03

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG tháng 11 - Lê...

Ngày gửi: 2019-03-24 21:10:56

Pdf-small

Đề thi chọn HSG -nghe an 2017...

Ngày gửi: 2018-12-21 08:56:29

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG - Nguyễn Dung

Ngày gửi: 2018-06-29 15:21:02

Word-logo-small

Em là Hoa, Bài này em bí rồi ...

Ngày gửi: 2018-06-19 15:42:23

Pdf-small

Đề thi chọn HSG - Phan Hòa Đại

Ngày gửi: 2018-06-03 11:56:09