Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Sinh học 6. Đề thi học kì 1

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phạm Văn Quí

Ngày gửi: 2022-02-26 19:44:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Mỹ Hạnh

Ngày gửi: 2022-01-16 13:12:07

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Anh Đào

Ngày gửi: 2021-12-11 22:11:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Nhật Nam

Ngày gửi: 2021-12-07 21:41:31

Pdf-small

đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-08-06 09:50:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - nguyễn đức anh

Ngày gửi: 2021-01-04 14:35:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phan Phú An

Ngày gửi: 2020-12-24 08:17:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phan Phú An

Ngày gửi: 2020-12-24 08:10:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thanh ...

Ngày gửi: 2020-12-17 14:33:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thanh ...

Ngày gửi: 2020-12-17 14:32:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - To Thi Bong

Ngày gửi: 2020-12-06 16:39:02

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Bùi thuyết

Ngày gửi: 2020-11-18 19:21:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hua Thanh Hoa

Ngày gửi: 2020-11-08 22:44:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Đình N...

Ngày gửi: 2020-10-04 21:54:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Lài

Ngày gửi: 2020-02-26 14:27:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 1năm học 2019-2...

Ngày gửi: 2020-02-26 08:14:17

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Lài

Ngày gửi: 2019-12-23 22:42:55

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hoa Mai

Ngày gửi: 2019-12-17 20:58:50

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Anh Đào

Ngày gửi: 2019-12-02 16:22:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Mai Thuy

Ngày gửi: 2019-11-25 16:09:25

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Vũ Đình T...

Ngày gửi: 2019-11-19 19:59:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Bình N...

Ngày gửi: 2019-11-07 21:49:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thanh ...

Ngày gửi: 2019-05-04 20:32:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Tiến...

Ngày gửi: 2019-04-24 20:52:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thanh ...

Ngày gửi: 2019-04-02 18:46:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thanh ...

Ngày gửi: 2019-03-21 20:38:05

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Đức Anh

Ngày gửi: 2018-12-31 14:28:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Lài

Ngày gửi: 2018-12-25 07:11:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Lài

Ngày gửi: 2018-12-25 06:32:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - nong thu trang

Ngày gửi: 2018-12-24 20:00:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2018-12-23 22:45:28

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Mai

Ngày gửi: 2018-12-23 20:39:17

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Tườn...

Ngày gửi: 2018-12-14 19:59:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hoàng Kim ...

Ngày gửi: 2018-12-10 22:52:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 1, MA TRA, DAP ...

Ngày gửi: 2018-12-06 12:07:01

Word-logo-small

phân phối ct sinh7 - nong thu...

Ngày gửi: 2018-10-14 10:05:15