Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 12. Đề thi học kì 1

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trương Hồng...

Ngày gửi: 2021-12-22 12:15:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - trần thị ki...

Ngày gửi: 2021-12-11 16:37:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Đan Khôi

Ngày gửi: 2021-11-27 10:43:11

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Địch...

Ngày gửi: 2021-11-02 12:28:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Địch...

Ngày gửi: 2021-11-02 12:27:32

Word-logo-small

Đề theo Unit 1-16 - Vũ Văn Nghĩa

Ngày gửi: 2021-10-28 16:56:33

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phú Dương

Ngày gửi: 2021-10-02 21:32:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Hải Vân

Ngày gửi: 2021-03-18 15:42:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Huỳnh Quang...

Ngày gửi: 2021-03-03 16:30:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Tãng Minh H...

Ngày gửi: 2021-03-01 15:04:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - lê bao an

Ngày gửi: 2021-02-27 21:50:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Tãng Minh H...

Ngày gửi: 2021-02-24 09:14:21

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - Bạch Thanh Nam

Ngày gửi: 2021-01-18 11:13:15

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-13 16:25:10

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-13 16:16:46

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-11 23:59:03

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-11 22:50:58

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-11 18:54:47

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-11 18:41:39

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-11 18:40:48

Pdf-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-11 18:40:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2021-01-07 11:58:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hoàng Văn T...

Ngày gửi: 2021-01-05 21:12:52

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hoàng Văn T...

Ngày gửi: 2021-01-05 21:12:28

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lê Đức Thắng

Ngày gửi: 2020-12-25 19:46:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - NGUYỄN BẢO

Ngày gửi: 2020-12-23 10:05:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Thạch Thị K...

Ngày gửi: 2020-12-21 20:32:36

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2020-12-17 09:32:04

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 HAY- CO DAP A...

Ngày gửi: 2020-12-17 09:17:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 HAY- CÓ DAP A...

Ngày gửi: 2020-12-17 07:58:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 hay- CO DAP A...

Ngày gửi: 2020-12-17 07:53:29

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị Lân

Ngày gửi: 2020-12-16 22:56:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2020-12-14 00:02:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - đặng thị ki...

Ngày gửi: 2020-12-01 11:08:18

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Võ Phạm Thi...

Ngày gửi: 2020-11-10 13:56:50

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hoàng Minh Đức

Ngày gửi: 2020-11-07 11:37:53