Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Địa lí 7. Đề thi học kì 1

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Quốc Việt

Ngày gửi: 2022-05-20 11:58:59

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - nguyễn duy ...

Ngày gửi: 2022-03-05 10:14:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:27:32

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Quốc...

Ngày gửi: 2022-01-10 20:34:16

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 16:02:49

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 16:02:29

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 16:02:15

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 16:02:00

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 16:01:39

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 16:01:21

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:19:03

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:18:46

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:18:29

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:17:48

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:05:34

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:05:12

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:04:55

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2022-01-02 18:39:21

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2021-12-30 12:59:42

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - trần hồ thả...

Ngày gửi: 2021-12-30 12:58:15

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-25 23:05:11

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-25 23:03:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-25 23:03:23

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-25 23:03:00

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-25 23:02:38

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Co Nhan

Ngày gửi: 2021-12-23 14:56:03

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Co Nhan

Ngày gửi: 2021-12-23 14:55:11

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Co Nhan

Ngày gửi: 2021-12-23 14:51:32

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Thị Lan

Ngày gửi: 2021-12-19 10:22:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-13 03:35:50

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-13 03:35:16

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-13 03:34:48

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-13 03:34:05

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thi Hòa Lợi

Ngày gửi: 2021-12-03 01:00:12

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Võ Chí Kiên

Ngày gửi: 2021-11-15 19:36:24

Thumbnail

Địa lí 7Đề thi học kì 1 - Lê bế

Ngày gửi: 2021-10-24 08:34:19