Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số 7. Đề thi học kì 1

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Cao Lâm

Ngày gửi: 2022-12-06 20:08:42

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - ngô viết ân

Ngày gửi: 2022-12-04 21:52:49

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Vũ Thanh Huy

Ngày gửi: 2022-10-28 09:41:48

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - David Týa

Ngày gửi: 2022-08-30 12:17:05

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2022-07-17 23:24:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Quyề...

Ngày gửi: 2022-04-02 13:32:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đỗ Đức Hà

Ngày gửi: 2022-03-09 16:37:36

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - dương thị t...

Ngày gửi: 2022-03-07 16:45:39

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Hung

Ngày gửi: 2022-03-06 05:06:26

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Văn Yên

Ngày gửi: 2022-03-02 10:21:23

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đỗ Đức Hà

Ngày gửi: 2022-02-27 22:21:49

Thumbnail

Đề thi giua học kì 1 - lê ghét

Ngày gửi: 2022-02-19 20:39:57

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Cao Thien Chi

Ngày gửi: 2022-01-22 12:51:39

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Cao Thien Chi

Ngày gửi: 2022-01-22 12:44:24

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-01-16 22:51:33

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:41:55

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:41:10

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:40:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:39:44

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:39:15

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:38:18

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thàn...

Ngày gửi: 2022-01-09 16:39:05

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Duy ...

Ngày gửi: 2022-01-07 21:06:07

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Duy ...

Ngày gửi: 2022-01-07 21:05:56

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Duy ...

Ngày gửi: 2022-01-07 21:05:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Duy ...

Ngày gửi: 2022-01-07 21:05:10

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Duy ...

Ngày gửi: 2022-01-07 21:04:53

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Duy ...

Ngày gửi: 2022-01-07 21:04:36

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-01-07 20:36:10

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-01-07 20:33:41

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-01-07 19:33:22

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Vũ Thị Hoàn

Ngày gửi: 2022-01-06 23:06:02

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Cao Văn Năm

Ngày gửi: 2022-01-06 19:14:32

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-01-06 09:57:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Vũ Thị Hoàn

Ngày gửi: 2022-01-03 22:14:13

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Vũ Thị Hoàn

Ngày gửi: 2022-01-03 22:12:58