Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 5. Đề thi học kì 1

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Thu Hoa

Ngày gửi: 2022-03-31 16:30:27

Thumbnail

hki - Lê Thị Thu Hoa

Ngày gửi: 2022-03-31 16:29:50

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trương Thị ...

Ngày gửi: 2022-03-06 15:24:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trương Thị ...

Ngày gửi: 2022-03-06 15:22:06

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-03-05 20:46:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phùng Thị Tâm

Ngày gửi: 2022-03-04 13:45:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Mã Thị Lệ T...

Ngày gửi: 2022-03-01 19:44:20

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Chau Tinh Tri

Ngày gửi: 2022-03-01 07:13:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Than...

Ngày gửi: 2022-03-01 07:07:21

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 1 - hà min...

Ngày gửi: 2022-02-27 11:04:16

Thumbnail

de thi hoc ki 1 - Phạm Thị Di...

Ngày gửi: 2022-02-11 15:38:40

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyên Thi ...

Ngày gửi: 2022-02-06 09:25:45

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Đ...

Ngày gửi: 2022-01-19 21:11:22

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-18 16:35:51

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-18 10:02:55

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Hong Nha

Ngày gửi: 2022-01-16 20:02:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Quang ...

Ngày gửi: 2022-01-15 15:07:03

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-15 14:34:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-13 20:59:50

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-13 16:42:51

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-13 14:08:36

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - NGUYỄN THỊ ...

Ngày gửi: 2022-01-11 21:42:59

Thumbnail

Toán học 5. Đề thi học kì 1 -...

Ngày gửi: 2022-01-11 21:38:16

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Thu Bình

Ngày gửi: 2022-01-11 21:34:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Hà

Ngày gửi: 2022-01-10 21:14:30

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đào Thị Phi An

Ngày gửi: 2022-01-10 07:09:15

Thumbnail

4 Đề thi học kì 1 - Trần Thị...

Ngày gửi: 2022-01-09 15:08:18

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-09 06:42:03

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-08 19:14:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-07 22:09:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - emilly emily

Ngày gửi: 2022-01-07 07:11:02

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - N...

Ngày gửi: 2022-01-06 22:12:28

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - N...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:08:40

Thumbnail

Toán học 5. đề thi học kỳ 1 -...

Ngày gửi: 2022-01-06 13:18:10

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - N...

Ngày gửi: 2022-01-05 21:04:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phanbảo Ngọc

Ngày gửi: 2022-01-05 17:22:46