Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tập đọc 2. Đề thi học kì 1

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - phạm thị lan

Ngày gửi: 2022-03-25 08:28:43

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-03-02 16:44:44

Thumbnail

TV. Đề thi học kì 1 - Đặng T...

Ngày gửi: 2022-03-02 16:31:49

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-16 23:17:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-15 23:17:04

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-15 17:53:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Mai Thi Han...

Ngày gửi: 2021-12-25 13:54:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Mai Thi Han...

Ngày gửi: 2021-12-25 13:53:41

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - ngô thị hảo

Ngày gửi: 2021-12-18 10:20:43

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Huỳnh Trần ...

Ngày gửi: 2021-04-13 08:13:03

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-01-07 08:01:01

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần thị Nhài

Ngày gửi: 2021-01-03 14:31:35

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Vũ Thị Tâm

Ngày gửi: 2020-12-23 16:04:07

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - An Bình B

Ngày gửi: 2020-12-09 22:34:31

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Chu Thị Soa

Ngày gửi: 2020-12-09 16:10:52

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2020-11-29 22:41:34

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Hoàng Thị N...

Ngày gửi: 2020-02-21 13:44:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-01-07 21:44:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-01-07 21:42:47

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Ngọc...

Ngày gửi: 2019-12-25 14:31:26

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - néang kim sơn

Ngày gửi: 2019-12-22 19:04:59

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Hồ Thị Như ...

Ngày gửi: 2019-12-22 10:35:10

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Hồ Thị Như ...

Ngày gửi: 2019-12-22 10:34:23

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Hồ Thị Như ...

Ngày gửi: 2019-12-22 10:18:36

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - lâm quốc du...

Ngày gửi: 2019-12-16 18:58:57

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phạm Thị Ph...

Ngày gửi: 2019-11-27 16:19:06

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Chu Thị Anh...

Ngày gửi: 2019-11-21 08:53:21

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2019-11-06 08:39:17

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Phước Lợi

Ngày gửi: 2019-01-03 08:05:42

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Phước Lợi

Ngày gửi: 2019-01-03 08:05:26

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Phước Lợi

Ngày gửi: 2019-01-03 08:05:12

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Phước Lợi

Ngày gửi: 2019-01-03 08:00:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Phước Lợi

Ngày gửi: 2019-01-03 08:00:15

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Phước Lợi

Ngày gửi: 2019-01-03 07:59:58

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Quàng Văn C...

Ngày gửi: 2018-12-28 08:05:58

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Văn Mười

Ngày gửi: 2018-12-27 15:08:28