Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ngữ văn 7. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hà Thu

Ngày gửi: 2020-04-20 23:24:09

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phung Thi M...

Ngày gửi: 2019-06-24 10:05:03

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phạm Như Bá

Ngày gửi: 2019-05-21 20:44:04

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - nguyễn văn ...

Ngày gửi: 2019-05-15 07:37:34

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - nguyễn văn ...

Ngày gửi: 2019-05-15 07:25:28

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - nguyễn văn ...

Ngày gửi: 2019-05-15 07:23:49

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - nguyễn văn ...

Ngày gửi: 2019-05-15 07:20:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mai Thị Kim...

Ngày gửi: 2019-05-14 11:30:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mai Thị Kim...

Ngày gửi: 2019-05-14 05:56:37

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Bùi Đức Thành

Ngày gửi: 2019-05-07 21:29:04

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Trần...

Ngày gửi: 2019-04-30 17:53:18

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn Nhị

Ngày gửi: 2019-04-30 15:30:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn Nhị

Ngày gửi: 2019-04-30 15:27:02

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm An

Ngày gửi: 2019-04-29 08:17:34

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đinh Thị Hiền

Ngày gửi: 2019-04-21 16:29:03

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Bi Flash

Ngày gửi: 2019-04-16 11:13:08

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Minh...

Ngày gửi: 2019-04-15 16:37:06

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đinh Thị Hiền

Ngày gửi: 2019-04-14 21:25:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mai Thị Kim...

Ngày gửi: 2019-04-10 13:44:32

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Ngyễn Thị Hiền

Ngày gửi: 2019-04-06 09:39:05

Thumbnail

Ngữ văn 7.Đề kiểm tra học kỳ ...

Ngày gửi: 2019-04-05 07:23:33

Thumbnail

Ngữ văn 7. Đề thi học kì 2 - ...

Ngày gửi: 2019-04-04 12:16:33

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Tuấn...

Ngày gửi: 2019-03-13 09:05:36

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Văn Quý

Ngày gửi: 2019-01-17 18:40:33

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-01-11 21:11:08

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2018-11-03 23:26:13

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc Hà

Ngày gửi: 2018-08-24 21:09:22

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - David Týa

Ngày gửi: 2018-06-07 14:47:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phạm Thị Dương

Ngày gửi: 2018-05-21 08:50:06

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2018-05-15 16:53:53

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đinh Hữu Tr...

Ngày gửi: 2018-05-15 10:29:07

Thumbnail

Đề thi học kì 2 môn ngữ văn l...

Ngày gửi: 2018-05-14 09:05:49

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đặng Thị Hồ...

Ngày gửi: 2018-05-13 06:02:16

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hoài...

Ngày gửi: 2018-05-10 22:18:34

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Công...

Ngày gửi: 2018-05-10 10:45:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hoài...

Ngày gửi: 2018-05-10 08:44:22