Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 7. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - LÊ trung hiếu

Ngày gửi: 2022-06-27 10:45:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Hoàng...

Ngày gửi: 2022-06-10 21:51:54

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-08 22:06:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thế ...

Ngày gửi: 2022-05-07 20:29:24

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phuong Thao

Ngày gửi: 2022-05-02 15:40:27

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-02 12:45:47

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-02 12:45:22

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Thạch Phá T...

Ngày gửi: 2022-04-27 14:22:12

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phan Hải Quân

Ngày gửi: 2022-03-19 08:57:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Vũ Thế Mạnh

Ngày gửi: 2022-03-04 22:11:12

Thumbnail

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 - Đ...

Ngày gửi: 2022-02-06 21:48:22

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2 - Trần M...

Ngày gửi: 2022-01-17 20:12:52

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - lê thị thu ...

Ngày gửi: 2021-10-24 15:16:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đoàn Quang ...

Ngày gửi: 2021-05-03 19:23:33

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Hoàng An...

Ngày gửi: 2021-05-03 16:40:50

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Hoàng An...

Ngày gửi: 2021-05-03 16:29:17

Thumbnail

đề thi kì 2 năm 2020-2021 - Đ...

Ngày gửi: 2021-05-03 15:27:39

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - hoàng bùi minh

Ngày gửi: 2021-04-29 21:28:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2021-04-28 20:26:17

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2021-04-26 21:23:37

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2021-04-26 21:07:27

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Quốc Dũng

Ngày gửi: 2021-04-24 17:15:23

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Thèn Văn Bằng

Ngày gửi: 2021-04-20 16:37:38

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Văn Sỹ

Ngày gửi: 2021-04-09 19:44:22

Thumbnail

Đề kiểm tra học kì 2 năm học ...

Ngày gửi: 2021-04-08 16:39:51

Thumbnail

Đề thi học kì 2 (PGD ra đề) -...

Ngày gửi: 2021-04-07 15:19:32

Thumbnail

Đề thi 1 tiết kì 2 - Đỗ Xuân ...

Ngày gửi: 2021-03-25 19:06:39

Thumbnail

kiẻm tra hoc jky 2 - nguyễn t...

Ngày gửi: 2021-03-20 16:58:25

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nông Văn Hải

Ngày gửi: 2020-06-24 00:19:39

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nong Thi Xuyen

Ngày gửi: 2020-06-22 21:32:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nong Thi Xuyen

Ngày gửi: 2020-06-22 21:21:41

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mai Hoàng Sanh

Ngày gửi: 2020-06-19 11:39:42

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Thế Hải

Ngày gửi: 2020-05-30 21:35:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lưu Thế Dũng

Ngày gửi: 2020-05-29 13:04:16

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trương Văn ...

Ngày gửi: 2020-03-30 21:08:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trương Văn ...

Ngày gửi: 2020-03-30 21:03:17