Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 8. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Huỳnh Đức

Ngày gửi: 2022-06-21 16:36:01

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thế ...

Ngày gửi: 2022-05-07 20:30:43

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-06 08:41:50

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Thạch Phá T...

Ngày gửi: 2022-04-27 15:00:44

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2022-04-24 15:11:23

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nông Văn Hải

Ngày gửi: 2022-04-23 02:26:32

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-04-20 19:53:30

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-04-20 19:53:15

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-04-20 19:53:01

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-04-20 19:47:52

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hoàng Ngọc ...

Ngày gửi: 2022-04-16 21:54:09

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Quỳn...

Ngày gửi: 2022-03-31 15:37:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phan Hải Quân

Ngày gửi: 2022-03-19 08:58:10

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2 - Trần T...

Ngày gửi: 2022-02-28 20:47:20

Thumbnail

vật lý 8. đề thi học kì 2 đà ...

Ngày gửi: 2021-07-01 11:25:37

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hoài...

Ngày gửi: 2021-06-30 09:27:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hoài...

Ngày gửi: 2021-06-30 08:35:23

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-06-22 17:58:04

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Thị Hươn...

Ngày gửi: 2021-05-09 21:17:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nam Trang

Ngày gửi: 2021-05-08 06:46:03

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hoàng Thị Thủy

Ngày gửi: 2021-05-04 21:10:30

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Thuỷ

Ngày gửi: 2021-05-04 20:16:27

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2021-05-01 09:55:47

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-04-22 21:08:43

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Hoàng Danh

Ngày gửi: 2021-04-21 20:14:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Thèn Văn Bằng

Ngày gửi: 2021-04-20 16:37:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-04-15 23:41:04

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Văn Sỹ

Ngày gửi: 2021-04-09 19:44:50

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - phạm thị bí...

Ngày gửi: 2021-03-22 21:35:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đặng Thị Hư...

Ngày gửi: 2020-10-31 05:42:41

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:45:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:43:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:42:59

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:40:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:39:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:36:04