Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 8. Đề thi học kì 2

Word-logo-small

vật lý 8. đề thi học kì 2 đà ...

Ngày gửi: 2021-07-01 11:25:37

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hoài...

Ngày gửi: 2021-06-30 09:27:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hoài...

Ngày gửi: 2021-06-30 08:35:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-06-22 17:58:04

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Lê Thị Hươn...

Ngày gửi: 2021-05-09 21:17:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nam Trang

Ngày gửi: 2021-05-08 06:46:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hoàng Thị Thủy

Ngày gửi: 2021-05-04 21:10:30

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Thuỷ

Ngày gửi: 2021-05-04 20:16:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2021-05-01 09:55:47

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-04-22 21:08:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Hoàng Danh

Ngày gửi: 2021-04-21 20:14:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Thèn Văn Bằng

Ngày gửi: 2021-04-20 16:37:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-04-15 23:41:04

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Văn Sỹ

Ngày gửi: 2021-04-09 19:44:50

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - phạm thị bí...

Ngày gửi: 2021-03-22 21:35:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đặng Thị Hư...

Ngày gửi: 2020-10-31 05:42:41

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:45:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:43:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:42:59

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:40:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:39:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Ngọc Sỹ

Ngày gửi: 2020-07-01 09:36:04

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hoàng TRọng...

Ngày gửi: 2020-06-29 18:56:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Văn Ph...

Ngày gửi: 2020-06-23 15:43:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Văn Ph...

Ngày gửi: 2020-06-23 15:43:01

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Quỳn...

Ngày gửi: 2020-06-08 11:13:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Quỳn...

Ngày gửi: 2020-06-08 11:12:26

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Xuân Hợp

Ngày gửi: 2020-06-02 23:37:05

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Thế Hải

Ngày gửi: 2020-05-30 21:36:05

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 có ma trận - ...

Ngày gửi: 2020-05-29 13:03:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Quỳn...

Ngày gửi: 2020-05-10 21:42:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Xuân Đức

Ngày gửi: 2019-11-18 11:05:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hiệp

Ngày gửi: 2019-11-01 21:12:36

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Văn Hiếu

Ngày gửi: 2019-09-14 20:54:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 18-19 - Hoàng...

Ngày gửi: 2019-05-21 15:24:27

Word-logo-small

de thi khtn 8 hk 2 - Nguyễn U...

Ngày gửi: 2019-05-15 17:31:06