Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Số học 6. Đề thi học kì 2

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-05-20 17:09:01

Pdf-small

giưa kì 2 - Nguyễn Văn Thành

Ngày gửi: 2022-05-20 17:07:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 Toán 6 có ma ...

Ngày gửi: 2022-05-16 22:08:23

Word-logo-small

KT HỌC KÌ 2 - TOÁN 6 - Mai Th...

Ngày gửi: 2022-05-11 10:32:34

Word-logo-small

ĐÊ THI CUỐI HK2 -CHUẨN TTKN -...

Ngày gửi: 2022-05-11 07:55:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - cao hoang t...

Ngày gửi: 2022-05-09 17:37:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hà Tiến Dũng

Ngày gửi: 2022-05-07 17:09:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-06 06:58:51

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Yế...

Ngày gửi: 2022-05-05 16:57:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-05-03 17:32:14

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Vũ Đ...

Ngày gửi: 2022-05-03 00:41:29

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2022-04-23 14:44:06

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Nga

Ngày gửi: 2022-04-20 13:00:45

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Xuân Ái

Ngày gửi: 2022-04-19 22:44:28

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Xuân Ái

Ngày gửi: 2022-04-19 22:43:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Cao Lâm Tuyền

Ngày gửi: 2022-04-15 07:57:06

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 2022(CTST) - ...

Ngày gửi: 2022-04-08 19:58:49

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phùng Ngà

Ngày gửi: 2022-04-06 22:48:51

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hữu ...

Ngày gửi: 2022-04-03 15:36:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - 2022 (ma tr...

Ngày gửi: 2022-03-28 22:45:23

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Khắc Lam

Ngày gửi: 2022-03-24 16:01:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lớp Sáu Đê Bốn

Ngày gửi: 2022-03-08 17:30:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Van Da

Ngày gửi: 2022-03-07 16:51:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Thị Th...

Ngày gửi: 2022-03-02 21:28:47

Word-logo-small

Đề kiểm tra giữa học kì 2 - H...

Ngày gửi: 2022-02-26 14:30:52

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-02-22 15:59:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-02-22 15:58:54

Word-logo-small

Đề thi giữa học kì 2.doc - Ng...

Ngày gửi: 2022-02-17 13:15:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Tuấn Anh

Ngày gửi: 2022-01-20 21:19:25

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-10-26 08:14:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Tran K...

Ngày gửi: 2021-09-19 21:37:30

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-09-12 15:21:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đặng Quang ...

Ngày gửi: 2021-08-11 22:59:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đặng Quang ...

Ngày gửi: 2021-07-30 20:58:23

Word-logo-small

14 đề thi kì 2 toán 6 - In Ấn...

Ngày gửi: 2021-07-30 08:33:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đỗ Thị Thu ...

Ngày gửi: 2021-05-16 21:52:48