Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số 8. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2 - Doãn L...

Ngày gửi: 2022-11-06 21:48:00

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-08-18 22:18:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đỗ Thị Phuơ...

Ngày gửi: 2022-06-20 09:59:19

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-05-20 17:10:33

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-05-20 17:09:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-05-20 17:08:11

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Văn Mười

Ngày gửi: 2022-05-12 06:15:04

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-08 22:42:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-05-08 22:05:33

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mai Thị Thu...

Ngày gửi: 2022-05-07 11:45:15

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mai Thị Thu...

Ngày gửi: 2022-05-07 11:44:10

Thumbnail

KTCK2 - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Ngày gửi: 2022-05-06 21:37:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-05-04 18:00:11

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Than...

Ngày gửi: 2022-05-03 12:43:39

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Võ Nguyễn P...

Ngày gửi: 2022-05-01 13:24:01

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - p j m

Ngày gửi: 2022-04-24 08:20:35

Thumbnail

Đại số 8. Đề thi học kì 2 - T...

Ngày gửi: 2022-04-21 15:26:37

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-04-20 19:55:22

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trương Mai ...

Ngày gửi: 2022-04-18 20:10:30

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Bùi Thị Hồng

Ngày gửi: 2022-04-13 23:17:32

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Ngọc H...

Ngày gửi: 2022-04-04 00:21:11

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Võ Huỳnh Kh...

Ngày gửi: 2022-04-01 18:13:37

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Võ Huỳnh Kh...

Ngày gửi: 2022-03-31 23:00:27

Thumbnail

Đề KT giữa HK 2 - Trương Văn Bộ

Ngày gửi: 2022-03-18 09:55:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-03-16 19:09:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hà Quốc Huy

Ngày gửi: 2022-03-14 22:23:51

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phan Van Da

Ngày gửi: 2022-03-07 16:52:26

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-03-04 18:12:35

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-03-04 18:12:24

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-03-04 18:12:14

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trâdn Thi Dung

Ngày gửi: 2022-03-01 20:14:06

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2022-02-23 08:49:51

Thumbnail

Đề thi giua học kì 2 - Nguyễn...

Ngày gửi: 2022-02-20 09:10:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-02-17 16:15:50

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phan Thị Th...

Ngày gửi: 2022-02-11 09:25:56

Thumbnail

Đề thi giữa học kì 2 - Lê Thị...

Ngày gửi: 2022-01-16 13:31:09