Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số 10. Đề thi học kì 2

Word-logo-small

Đề thi giữa học kỳ 2 - Phạm Q...

Ngày gửi: 2022-01-14 06:28:15

Word-logo-small

Tổng hợp nội dung ôn kì 2 - N...

Ngày gửi: 2021-12-14 12:37:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Đình K...

Ngày gửi: 2021-10-18 20:33:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:47:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:27:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:25:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:24:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:22:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:19:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:17:24

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Huỳnh Thị T...

Ngày gửi: 2021-09-19 15:10:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Hồ Khánh Duy

Ngày gửi: 2021-09-16 22:58:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Xuân...

Ngày gửi: 2021-09-14 10:16:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đặng Quang ...

Ngày gửi: 2021-08-10 22:50:21

Pdf-small

3 Đề thi học kì 2 CƠ BẢN - Ho...

Ngày gửi: 2021-07-19 18:21:12

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-06-03 09:30:40

Word-logo-small

Đề thi giữa học kì 2 - Phạm Q...

Ngày gửi: 2021-05-14 08:02:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-05-13 08:33:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-05-12 07:25:27

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn Hòa

Ngày gửi: 2021-05-12 00:58:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-05-11 17:11:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-05-09 19:53:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:52:34

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:52:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:51:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Thị Thu Hòa

Ngày gửi: 2021-05-06 08:14:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Thị Thu ...

Ngày gửi: 2021-05-04 20:34:00

Pdf-small

Đề thi học kì 2 - Trần Ngọc Quốc

Ngày gửi: 2021-05-03 13:52:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Bùi Thu

Ngày gửi: 2021-05-02 14:28:24

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Thị Kim ...

Ngày gửi: 2021-05-01 13:07:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-04-30 21:06:42

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-04-23 22:23:59

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-04-22 18:35:50

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-04-22 06:33:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Gia sư Bắc ...

Ngày gửi: 2021-04-17 23:49:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 Theo cấu tru...

Ngày gửi: 2021-04-16 15:54:44