Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Khoa học 4. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đào Huy Lanh

Ngày gửi: 2022-05-30 21:31:14

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - lê văn mít

Ngày gửi: 2022-05-16 09:04:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Võ Bình Sơn

Ngày gửi: 2022-05-13 21:39:33

Thumbnail

Đề thi cuối học kì 2 - Cao Th...

Ngày gửi: 2022-05-06 21:23:51

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị Hà

Ngày gửi: 2022-04-19 00:20:54

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phạm Thị Mỹ...

Ngày gửi: 2022-04-13 21:21:53

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lương Văn Hưng

Ngày gửi: 2022-03-14 10:38:25

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-03-03 19:32:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-03-03 19:31:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Mã Thị Lệ T...

Ngày gửi: 2022-03-01 20:17:12

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2022-01-24 20:00:11

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-17 15:50:07

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-17 14:57:41

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-10 15:16:57

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-12-25 16:32:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê An

Ngày gửi: 2021-12-10 14:51:30

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hồ Thi Thu ...

Ngày gửi: 2021-11-16 17:43:58

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đào Huy Lanh

Ngày gửi: 2021-05-23 18:21:24

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Hoàng Mai

Ngày gửi: 2021-05-23 08:40:06

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đào Huy Lanh

Ngày gửi: 2021-05-22 19:12:29

Thumbnail

đề thi học kì 2 - Phuong Thao

Ngày gửi: 2021-05-17 08:11:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trân Anh Kiên

Ngày gửi: 2021-05-11 20:21:59

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-05-03 22:22:12

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đỗ Thị Xâm

Ngày gửi: 2021-04-30 20:32:44

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-04-26 10:25:45

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyển Lê B...

Ngày gửi: 2021-04-20 07:02:41

Thumbnail

Khoa học 4 cuoi ki 2 - hoàng ...

Ngày gửi: 2021-04-15 23:54:47

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - trần li

Ngày gửi: 2020-11-16 20:25:09

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2020-09-27 11:26:30

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - phạm thị hương

Ngày gửi: 2020-06-20 21:32:38

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-18 21:19:29

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đỗ Thị Nương

Ngày gửi: 2020-06-18 10:37:17

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-12 21:39:05

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đặng Ngọc Mỹ

Ngày gửi: 2020-06-06 20:24:02

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phan...

Ngày gửi: 2019-12-24 19:25:31

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hoàng Thị Sáu

Ngày gửi: 2019-07-20 10:51:12