Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 7. Kiểm tra 1 tiết

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Ksor not

Ngày gửi: 2022-04-08 16:50:07

Thumbnail

Kiểm tra giữa kỳ 2 - Lê Đại Hành

Ngày gửi: 2022-03-26 21:21:54

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2022-02-27 23:11:36

Thumbnail

Kiêm tra giữa kì 2 - Vũ Quốc ...

Ngày gửi: 2022-02-18 15:09:51

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn văn H

Ngày gửi: 2022-01-07 16:57:07

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Đức Hà

Ngày gửi: 2022-01-02 11:38:39

Thumbnail

Kiểm tra giữa kì 1 - Trần Tru...

Ngày gửi: 2021-11-20 15:36:04

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Huy

Ngày gửi: 2021-11-19 14:07:41

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hà Thị Phượng

Ngày gửi: 2021-11-19 11:18:48

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-11-09 22:50:21

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết học kì 1 - Ph...

Ngày gửi: 2021-11-08 22:13:53

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Hiền

Ngày gửi: 2021-11-02 21:46:39

Thumbnail

Kiểm tra giữa kì 1 - Nguyễn V...

Ngày gửi: 2021-10-31 10:14:11

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Huy ...

Ngày gửi: 2021-10-29 15:30:17

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Huy ...

Ngày gửi: 2021-10-29 15:26:17

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Đạt Tôn

Ngày gửi: 2021-09-27 08:31:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Đạt Tôn

Ngày gửi: 2021-09-27 08:30:08

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Đạt Tôn

Ngày gửi: 2021-09-27 08:29:48

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Đạt Tôn

Ngày gửi: 2021-09-27 08:22:38

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - lê thị ngọc...

Ngày gửi: 2021-09-09 14:50:36

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị Lục

Ngày gửi: 2021-04-06 14:05:17

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Nguyệt

Ngày gửi: 2021-03-21 16:37:42

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết học kì 2 - Ng...

Ngày gửi: 2021-03-20 00:28:24

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2021-03-17 20:11:54

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2021-03-14 02:39:43

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Đại Thọ

Ngày gửi: 2021-01-06 19:21:05

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hà Lê Phong

Ngày gửi: 2021-01-05 15:46:52

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị Năm

Ngày gửi: 2020-12-29 22:44:46

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Anh Dũng

Ngày gửi: 2020-11-13 21:11:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thị Hò...

Ngày gửi: 2020-11-13 13:35:57

Thumbnail

Kiểm tra giữa kỳ I - Đinh Tru...

Ngày gửi: 2020-11-12 21:14:58

Thumbnail

Kiểm tra giữa kỳ 1 - Bùi Văn ...

Ngày gửi: 2020-11-08 18:07:53

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Ng Thi Thuy

Ngày gửi: 2020-11-05 12:17:52

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Ngọ Thị Thu Hà

Ngày gửi: 2020-11-01 19:26:01

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-10-30 21:51:47

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-10-30 21:51:12