Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học 10. Kiểm tra 1 tiết

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Võ Cao Nguyên

Ngày gửi: 2022-03-30 19:34:04

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết chương 6 - NG...

Ngày gửi: 2022-03-29 13:30:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết- GKII - Lê Th...

Ngày gửi: 2022-03-23 19:41:27

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Hữu Bảo ...

Ngày gửi: 2022-03-12 01:32:09

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Hữu Bảo ...

Ngày gửi: 2022-03-12 01:29:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Thị Lợi

Ngày gửi: 2022-02-20 21:13:34

Word-logo-small

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - Phan Van...

Ngày gửi: 2022-02-20 19:07:05

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Kiểm tra gi...

Ngày gửi: 2022-02-07 22:07:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết -Giữa kì 2 - ...

Ngày gửi: 2022-02-07 22:03:02

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Huỳnh Văn Phê

Ngày gửi: 2022-01-20 21:58:09

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Huỳnh Văn Phê

Ngày gửi: 2021-11-30 21:02:17

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - phạm thành phố

Ngày gửi: 2021-11-11 21:33:08

Word-logo-small

Kiểm tra giữa học kỳ 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2021-11-03 20:49:07

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - phạm Anh Minh

Ngày gửi: 2021-11-02 19:46:11

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Ko Biet

Ngày gửi: 2021-10-23 19:46:43

Word-logo-small

Kiểm tra giữa học kỳ 1 - Nguy...

Ngày gửi: 2021-10-20 21:10:08

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - tuan tu

Ngày gửi: 2021-10-17 09:32:56

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2021-10-14 08:33:11

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Đình Danh

Ngày gửi: 2021-08-11 15:15:21

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-06-26 21:44:35

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị Lan

Ngày gửi: 2021-06-26 14:39:28

Word-logo-small

KTGKII - Nguyễn Thị Trường Giang

Ngày gửi: 2021-04-05 13:52:30

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-04-04 22:47:41

Word-logo-small

Kiểm tra giữa kì II - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2021-04-02 10:16:40

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thanh Mai

Ngày gửi: 2021-03-28 15:39:54

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phan Thi Thuan

Ngày gửi: 2021-01-08 08:32:36

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2020-12-10 11:23:07

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - tràn minh quận

Ngày gửi: 2020-11-29 17:53:01

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - trần phước bảo

Ngày gửi: 2020-11-01 23:22:43

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Trườ...

Ngày gửi: 2020-11-01 21:03:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-10-30 19:51:27

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-10-30 19:09:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Ms Supper

Ngày gửi: 2020-10-29 14:15:38

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Minh Sang

Ngày gửi: 2020-10-29 13:00:36

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Võ Viết Trường

Ngày gửi: 2020-10-21 21:55:29

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thị Kh...

Ngày gửi: 2020-10-12 13:46:05