Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học 10. Kiểm tra 1 tiết

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết chương haloge...

Ngày gửi: 2020-05-23 09:29:15

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đặng Ngô Th...

Ngày gửi: 2020-05-21 18:43:40

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Trung Kính

Ngày gửi: 2020-05-17 15:50:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Ksor Uyên

Ngày gửi: 2020-04-24 12:04:22

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Thùy...

Ngày gửi: 2020-04-18 15:28:47

Thumbnail

Kiểm tra 45' halogen - Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-04-17 16:02:26

Thumbnail

Kiểm tra 45' halogen - Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-04-17 15:57:08

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết nâng cao - Ph...

Ngày gửi: 2020-04-11 21:18:40

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Đại ...

Ngày gửi: 2020-04-07 17:57:19

Thumbnail

Hóa học 10. Kiểm tra 1 tiết -...

Ngày gửi: 2020-03-31 23:54:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn xuân...

Ngày gửi: 2020-02-28 08:56:32

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn xuân...

Ngày gửi: 2020-02-28 08:55:48

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn xuân...

Ngày gửi: 2020-02-28 08:54:53

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đặng Ngô Th...

Ngày gửi: 2020-01-20 16:16:03

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - phạm phương

Ngày gửi: 2020-01-06 08:02:08

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trnhj Biết

Ngày gửi: 2019-12-05 14:16:19

Thumbnail

kiểm tra 1 tiết chuong 2,3 - ...

Ngày gửi: 2019-12-05 14:13:45

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Thị Quyên

Ngày gửi: 2019-12-02 09:59:02

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Thị Quyên

Ngày gửi: 2019-12-02 09:55:09

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Cẩm ...

Ngày gửi: 2019-11-17 18:42:26

Thumbnail

KTGKI 2019-2020 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-11-01 10:39:26

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết chương 1 - Ng...

Ngày gửi: 2019-10-25 08:02:48

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trịnh Quốc ...

Ngày gửi: 2019-10-24 20:19:12

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết chương 1 - Lư...

Ngày gửi: 2019-10-16 16:01:44

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Tang Van Dung

Ngày gửi: 2019-10-12 22:26:57

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Tang Van Dung

Ngày gửi: 2019-10-12 22:21:56

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn thị hà

Ngày gửi: 2019-10-06 17:21:21

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Văn Quyền

Ngày gửi: 2019-08-19 23:24:42

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2019-08-13 10:46:02

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Thị Ngân

Ngày gửi: 2019-08-01 13:48:32

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Kim Vuong

Ngày gửi: 2019-07-17 19:39:23

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trương Quốc...

Ngày gửi: 2019-07-13 13:08:55

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Ôn Thị Thảo

Ngày gửi: 2019-04-20 07:45:06

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Quốc Trầm

Ngày gửi: 2019-04-17 16:10:17

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - lê thi thảo

Ngày gửi: 2019-04-16 10:07:50

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Huỳnh Minh ...

Ngày gửi: 2019-04-14 13:21:53