Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 6. Kiểm tra 1 tiết

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Quách Văn T...

Ngày gửi: 2022-10-06 20:47:51

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - hồ bửu Thức

Ngày gửi: 2022-07-23 13:45:41

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hoàng Thị T...

Ngày gửi: 2022-07-12 17:57:25

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - hồ bửu Thức

Ngày gửi: 2022-07-09 11:38:24

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - hồ bửu Thức

Ngày gửi: 2022-07-09 11:36:21

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Hà

Ngày gửi: 2022-05-16 22:38:38

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Hà

Ngày gửi: 2022-05-16 22:38:11

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hà Thanh Hùng

Ngày gửi: 2022-03-25 10:26:32

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-01-06 15:23:03

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Thị Trang

Ngày gửi: 2021-11-30 20:41:33

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Bùi Nguyễn ...

Ngày gửi: 2021-11-13 10:40:08

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-20 11:23:54

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-20 11:23:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-18 15:52:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-18 14:33:29

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-18 14:08:41

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:23:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:23:18

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:23:04

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:22:48

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:22:29

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:22:14

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:21:48

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:21:25

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-15 08:41:10

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-09 11:47:02

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-09 11:46:46

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-07 20:43:58

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-07 20:43:30

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Dương Minh ...

Ngày gửi: 2021-08-05 14:48:51

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Dương Minh ...

Ngày gửi: 2021-08-05 14:48:05

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - MaiThi Kim ...

Ngày gửi: 2021-06-12 09:44:59

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - MaiThi Kim ...

Ngày gửi: 2021-05-27 12:04:47

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - ngô hương tân

Ngày gửi: 2021-04-19 21:02:00

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đoàn Hương

Ngày gửi: 2021-04-08 05:59:33

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Xuân...

Ngày gửi: 2021-04-05 20:19:24