Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 6. Kiểm tra 1 tiết

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Thị Trang

Ngày gửi: 2021-11-30 20:41:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Bùi Nguyễn ...

Ngày gửi: 2021-11-13 10:40:08

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-20 11:23:54

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-20 11:23:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-18 15:52:31

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-18 14:33:29

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-18 14:08:41

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:23:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:23:04

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:22:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:22:29

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:22:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:21:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-16 23:21:25

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-15 08:41:10

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-09 11:47:02

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-09 11:46:46

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-07 20:43:58

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Cao Cường

Ngày gửi: 2021-09-07 20:43:30

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Dương Minh ...

Ngày gửi: 2021-08-05 14:48:51

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Dương Minh ...

Ngày gửi: 2021-08-05 14:48:05

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - MaiThi Kim ...

Ngày gửi: 2021-06-12 09:44:59

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - MaiThi Kim ...

Ngày gửi: 2021-05-27 12:04:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - ngô hương tân

Ngày gửi: 2021-04-19 21:02:00

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đoàn Hương

Ngày gửi: 2021-04-08 05:59:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Xuân...

Ngày gửi: 2021-04-05 20:19:24

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Mạ Thanh Dung

Ngày gửi: 2020-12-10 20:29:02

Word-logo-small

Kiểm tra giu ki 1 - Trần Nguy...

Ngày gửi: 2020-10-22 06:38:37

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết HK1 - huỳnh c...

Ngày gửi: 2020-10-16 15:44:51

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết lần 3 - nguyễ...

Ngày gửi: 2020-10-08 00:20:31

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Hải Long

Ngày gửi: 2020-09-25 10:41:10

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Mai Thi Thin

Ngày gửi: 2020-05-23 17:49:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Mỹ Luôn

Ngày gửi: 2020-05-17 18:23:16

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chương trình ...

Ngày gửi: 2020-04-17 12:53:25

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chương trình ...

Ngày gửi: 2020-04-17 12:51:02

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Bảo Bảo

Ngày gửi: 2020-02-16 10:39:53