Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 6. Kiểm tra 1 tiết

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-11-07 17:07:53

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Hoàng Văn C...

Ngày gửi: 2021-10-29 22:03:36

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Anh Đào

Ngày gửi: 2021-10-16 23:14:56

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Nguyệt

Ngày gửi: 2021-10-13 20:44:53

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyên Hai Gam

Ngày gửi: 2021-09-13 20:40:00

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Hoàng Mai G...

Ngày gửi: 2021-04-02 20:56:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết giữa kì 2 - T...

Ngày gửi: 2021-03-19 22:25:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết kì 2 - trần t...

Ngày gửi: 2021-03-17 20:10:58

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2021-03-14 02:42:01

Word-logo-small

kiểm tra giữa kì 1 - Trần Thị...

Ngày gửi: 2020-11-29 20:28:16

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đặng Mạnh T...

Ngày gửi: 2020-11-22 20:32:57

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đào Trần Th...

Ngày gửi: 2020-11-21 22:35:09

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đặng Mạnh T...

Ngày gửi: 2020-11-20 19:15:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Trung ...

Ngày gửi: 2020-11-12 21:09:52

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Trung ...

Ngày gửi: 2020-11-12 20:59:08

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Viêt Ngu...

Ngày gửi: 2020-11-09 21:35:33

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết có ma trận - ...

Ngày gửi: 2020-11-02 18:27:57

Word-logo-small

Vật lí 6. Kiểm tra 1 tiết - T...

Ngày gửi: 2020-10-27 23:36:50

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2020-10-24 14:24:39

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 - T...

Ngày gửi: 2020-10-22 20:29:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Đức Thiện

Ngày gửi: 2020-10-21 22:24:51

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Hoàng Yến

Ngày gửi: 2020-10-17 19:58:07

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nong Thi Xuyen

Ngày gửi: 2020-06-22 21:24:29

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thị Mỹ Ái

Ngày gửi: 2020-05-27 07:52:19

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết (1) - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2020-05-25 12:43:35

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Hải Âu

Ngày gửi: 2020-05-25 12:39:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết HKII - Ngu...

Ngày gửi: 2020-05-25 12:38:56

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ II - Phạm Thị...

Ngày gửi: 2020-05-11 21:04:15

Word-logo-small

KIỂM TRA HK 1 KHTN 6 - Lê Thị...

Ngày gửi: 2020-04-16 09:43:03

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Mi Lan

Ngày gửi: 2020-03-28 17:18:46

Word-logo-small

KHTN 6. Kiểm tra giữa kì 1 - ...

Ngày gửi: 2020-03-18 15:15:58

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - La Anh Khoa

Ngày gửi: 2020-02-12 19:54:30

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - To Gia Huy

Ngày gửi: 2019-12-24 20:07:17

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Trần Anh Dũng

Ngày gửi: 2019-12-01 18:59:30

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Xuân Lương

Ngày gửi: 2019-10-31 14:30:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết Vật lý 6 HKI ...

Ngày gửi: 2019-10-25 12:50:08