Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Số học 6. Kiểm tra 1 tiết

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Đình Hoài

Ngày gửi: 2022-04-16 07:13:15

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đào Quang Anh

Ngày gửi: 2022-04-08 15:48:26

Thumbnail

KIỂM TRA GIỮA KỲ II - Hồ Thị Hoa

Ngày gửi: 2022-04-03 10:25:50

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Cẩm Hà

Ngày gửi: 2022-03-08 10:05:55

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-03-05 18:31:38

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hồ Mạnh Thông

Ngày gửi: 2022-02-26 16:10:58

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê đức nguyên

Ngày gửi: 2022-02-08 00:36:47

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - dương đức duy

Ngày gửi: 2022-01-26 08:24:26

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - dương đức duy

Ngày gửi: 2022-01-16 18:28:32

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Võ Thị Minh...

Ngày gửi: 2021-12-23 17:05:24

Thumbnail

KIEM TRA CUOI HK I - Phan Thị...

Ngày gửi: 2021-12-08 21:13:14

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Dau Thi Hieu

Ngày gửi: 2021-12-07 10:11:49

Thumbnail

Số học 6. Kiểm tra 1 tiết - L...

Ngày gửi: 2021-12-05 07:11:49

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Dương Liên

Ngày gửi: 2021-11-22 00:10:36

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-10-22 15:07:07

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Văn Nam

Ngày gửi: 2021-10-20 22:18:10

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-10-19 17:26:53

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lan Anh

Ngày gửi: 2021-10-17 16:47:58

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-09-12 15:22:58

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Văn...

Ngày gửi: 2021-09-10 10:45:37

Thumbnail

25 đề kiểm tra 1 tiết toán 6 ...

Ngày gửi: 2021-07-30 08:34:26

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết chương 2 toán...

Ngày gửi: 2021-07-30 08:32:14

Thumbnail

Số học 6. Kiểm tra 1 tiết - T...

Ngày gửi: 2021-05-15 17:15:29

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - tần văn thiện

Ngày gửi: 2021-04-25 13:53:53

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phan Hữu Đức

Ngày gửi: 2021-04-11 15:33:11

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phan Viet T...

Ngày gửi: 2021-04-03 22:04:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đặng Hùng Danh

Ngày gửi: 2021-04-03 17:47:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hồ Văn Minh

Ngày gửi: 2021-04-02 18:04:42

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2021-03-17 20:14:54

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-03-09 22:19:45

Thumbnail

Kiểm tra giữa kì I - Trịnh Kính

Ngày gửi: 2020-12-12 23:03:28

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đặng Thị Hạnh

Ngày gửi: 2020-11-28 09:14:53

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-25 13:42:30

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-09 16:23:11

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lâm Thị Hải Lý

Ngày gửi: 2020-11-09 14:15:57

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-01 11:18:05