Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hình học 6. Kiểm tra 1 tiết

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguễn Thị Ngọc

Ngày gửi: 2022-11-05 22:04:58

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Thuy Duong

Ngày gửi: 2021-10-26 07:36:03

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - đặng anh tuấn

Ngày gửi: 2021-10-13 23:20:51

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Ngoc Tran

Ngày gửi: 2021-10-06 22:55:02

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2020-12-14 09:24:08

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hồ Văn Ten

Ngày gửi: 2020-06-11 19:29:13

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thị Mỹ Ái

Ngày gửi: 2020-06-02 08:10:49

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-05-27 10:19:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Hoan

Ngày gửi: 2020-05-26 11:13:20

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Thị Lý

Ngày gửi: 2020-05-19 20:15:17

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Huy Phương

Ngày gửi: 2020-04-04 16:51:26

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Huy Phương

Ngày gửi: 2020-04-04 16:48:57

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-03-18 22:59:57

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Tuyết

Ngày gửi: 2019-12-12 13:21:12

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hồ Nguyên

Ngày gửi: 2019-12-06 21:09:10

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hồ Nguyên

Ngày gửi: 2019-12-05 20:43:10

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Hồ Nguyên

Ngày gửi: 2019-12-02 18:28:09

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 - Nguyễn...

Ngày gửi: 2019-12-02 14:57:36

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Huệ

Ngày gửi: 2019-11-28 16:23:23

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2019-11-28 15:05:19

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Hoan

Ngày gửi: 2019-11-13 15:49:59

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị Chi

Ngày gửi: 2019-11-10 08:46:46

Thumbnail

Hình học 6. Kiểm tra 1 tiết -...

Ngày gửi: 2019-11-02 13:14:51

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - đặng thị thanh

Ngày gửi: 2019-08-10 09:48:20

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Đỗ Thị Hiền...

Ngày gửi: 2019-07-23 23:49:33

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Bùi Thái Sơn

Ngày gửi: 2019-05-07 15:31:10

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Bùi Thái Sơn

Ngày gửi: 2019-05-07 15:30:31

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Bùi Thái Sơn

Ngày gửi: 2019-05-07 15:29:48

Thumbnail

MT+De KT Hinh hoc 6 chuong II...

Ngày gửi: 2019-04-24 21:50:05

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Đình...

Ngày gửi: 2019-04-16 18:18:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Minh Anh

Ngày gửi: 2019-04-15 19:29:42

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Nghiệp

Ngày gửi: 2019-04-07 14:21:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2019-03-29 10:19:18

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - huỳnh thị k...

Ngày gửi: 2019-01-25 07:14:43

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Trần Văn Tùng

Ngày gửi: 2018-12-29 11:48:37

Thumbnail

Kiểm tra 1 tiết - Lê Hữu Ân

Ngày gửi: 2018-12-14 13:00:23