Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mĩ thuật. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Thi GVG Huyện - Trần Minh Công

Ngày gửi: 2018-11-12 22:50:43

Word-logo-small

thi GVG huyện - Trần Quang Duy

Ngày gửi: 2018-11-12 22:45:07

Word-logo-small

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 1 tiế...

Ngày gửi: 2018-11-01 14:18:24

Word-logo-small

Thi GVG huyện - Trần Quang Duy

Ngày gửi: 2018-10-26 14:14:49

Word-logo-small

ĐỀ ANH TS VÀO 10 - nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2018-10-09 21:11:23

Word-logo-small

ĐÊ THI TUYEN SINH VAO 10 NEW ...

Ngày gửi: 2018-10-09 21:07:44

Word-logo-small

linh tinh - Cái Muỗng ăn Cơm

Ngày gửi: 2018-08-20 13:41:01

Word-logo-small

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh ...

Ngày gửi: 2017-11-10 22:37:42

Word-logo-small

CAU HOI ON TAP - Lương Văn Chất

Ngày gửi: 2017-10-12 10:14:39

Word-logo-small

KÊ HOẠCH BDTX 2017-2018 - Đin...

Ngày gửi: 2017-10-11 14:36:38

Word-logo-small

Thơ - Mai Duy Ngân

Ngày gửi: 2017-10-09 16:20:42

Word-logo-small

Toán lớp 2 - đoàn thị thùy anh

Ngày gửi: 2017-10-05 20:12:55

Thumbnail

ĐỀ+ĐA TOÁN XÉT TUYỂN GIÁO VIÊ...

Ngày gửi: 2017-07-27 21:03:02

Thumbnail

ĐỀ +ĐA VÀO 10 CHUYÊN TOÁN TỈN...

Ngày gửi: 2017-06-21 23:07:29

Thumbnail

ĐỀ + ĐA TOÁN 9 TỈNH LAI CHÂU ...

Ngày gửi: 2017-06-08 15:35:08

Word-logo-small

đề cương ôn tập 6 - Chu Thị B...

Ngày gửi: 2017-04-24 15:44:23

Word-logo-small

BÀI THU HOẠCH BDTX GIÁO VIÊN...

Ngày gửi: 2017-03-02 15:11:36

Word-logo-small

Anh 6 - Mai Hien Trang

Ngày gửi: 2017-02-28 14:58:14

Word-logo-small

BÀI THU HOẠCH BDTX TH13,14 - ...

Ngày gửi: 2017-02-24 08:11:14

Word-logo-small

đề thi chọn hsg văn lớp 8 - ...

Ngày gửi: 2017-02-09 06:34:17

Word-logo-small

đề thi hsg tỉnh lớp 9 - Đoàn...

Ngày gửi: 2016-12-25 21:01:03

Word-logo-small

Đề thi hsg các tỉnh lớp 9 (có...

Ngày gửi: 2016-12-25 20:57:25

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BDTX CBQL NĂM HỌC 20...

Ngày gửi: 2016-12-20 08:56:37

Word-logo-small

dethamkhao - Hồ Xuân Đăng

Ngày gửi: 2016-12-19 13:54:55

Thumbnail

hsg - Nguyễn Thị Lê Na

Ngày gửi: 2016-11-12 19:09:01

Word-logo-small

kiem tra 1t lan 1 học kì 1 - ...

Ngày gửi: 2016-10-06 07:57:57

Word-logo-small

kiem tra 1 tiet lop 9 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2016-10-05 22:14:37

Word-logo-small

bai thi - Nguyễn Thị Thắm

Ngày gửi: 2016-10-03 21:11:32

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-20...

Ngày gửi: 2016-09-20 20:16:13

Pdf-small

ĐỀ+ĐA ĐÈ THI TUYỂN GIÁO VIÊN ...

Ngày gửi: 2016-08-11 11:32:45

Word-logo-small

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BDTX - Đinh Th...

Ngày gửi: 2016-07-05 20:00:02

Word-logo-small

BÀI THU HOẠCH BDTX - Đinh Thị...

Ngày gửi: 2016-07-05 19:58:56

Word-logo-small

5 đề Địa lí 8kiểm tra học Kì ...

Ngày gửi: 2016-04-24 22:15:36

Thumbnail

SONGAOKU - Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ngày gửi: 2016-04-05 18:01:46

Thumbnail

ĐÊ+ĐA TOÁN 9 TỈNH LAI CHÂU 20...

Ngày gửi: 2016-04-03 22:12:46

Thumbnail

hình winx - Nguyễn Thị Thanh ...

Ngày gửi: 2016-04-02 16:45:47