Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hóa học 10. Ngoài chương trình SGK

Pdf-small

Bài kiểm tra kiến thức chương...

Ngày gửi: 2018-02-22 12:53:16

Word-logo-small

Kiểm tra hóa 10 - tiết 48 - L...

Ngày gửi: 2018-02-22 10:23:50

Word-logo-small

Kiểm tra hóa 10 - tiết 48 - L...

Ngày gửi: 2018-02-22 10:16:48

Word-logo-small

Kiêm tra tiêt 48 - hóa 10 - H...

Ngày gửi: 2018-02-22 10:12:12

Word-logo-small

đề thi khảo sát học sinh giỏi...

Ngày gửi: 2018-02-08 19:27:56

Word-logo-small

đề thi khảo sát học sinh giỏi...

Ngày gửi: 2018-02-08 19:27:41

Word-logo-small

đề thi khảo sát học sinh giỏi...

Ngày gửi: 2018-02-08 19:26:21

Word-logo-small

đề thi khảo sát học sinh giỏi...

Ngày gửi: 2018-02-08 19:25:30

Word-logo-small

Hóa thpt - Trịnh Hồng Dương

Ngày gửi: 2018-02-05 21:00:36

Word-logo-small

Đề hóa lớp 10 học kỳ 1 (2017-...

Ngày gửi: 2018-02-05 18:37:30

Word-logo-small

Mẫu bài thực hành số 3 bài 38...

Ngày gửi: 2018-02-04 23:14:43

Word-logo-small

O-S trong đề thi tuyển sinh Đ...

Ngày gửi: 2018-02-04 22:25:17

Word-logo-small

bảng mô tả mức độ nhận biết t...

Ngày gửi: 2018-02-03 23:01:10

Word-logo-small

15 halogen - Võ Thị Thúy

Ngày gửi: 2018-01-30 09:23:16

Word-logo-small

đề thi môn hóa học học kì 1 l...

Ngày gửi: 2018-01-29 14:07:51

Word-logo-small

đề kiểm tra hóa 10 chương 3 -...

Ngày gửi: 2018-01-28 21:32:34

Word-logo-small

đề kiểm tra hóa 10 chương 2 -...

Ngày gửi: 2018-01-28 21:22:07

Word-logo-small

Đề tổng hợp thi học kỳ I chuy...

Ngày gửi: 2018-01-27 15:16:57

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 học...

Ngày gửi: 2018-01-25 17:47:05

Word-logo-small

Đại cương kim loại - Lại Văn ...

Ngày gửi: 2018-01-25 10:14:06

Word-logo-small

lý thuyết, bài tập và đáp án ...

Ngày gửi: 2018-01-24 21:25:34

Word-logo-small

kim loại kiềm, kiềm thổ và nh...

Ngày gửi: 2018-01-24 21:23:14

Word-logo-small

polime: lý thuyết,bài tập và ...

Ngày gửi: 2018-01-24 21:21:33

Word-logo-small

ĐỀ MINH HỌA (THAM KHẢO) THI T...

Ngày gửi: 2018-01-24 16:37:20

Word-logo-small

chương halogen - Bich Hang

Ngày gửi: 2018-01-23 09:34:49

Pdf-small

Kiểm tra hóa 10 đầu vào - Học...

Ngày gửi: 2018-01-22 21:48:20

Word-logo-small

Đề cương hóa 10 học kỳ 2 - Ng...

Ngày gửi: 2018-01-22 15:58:57

Pdf-small

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1-ĐẠI CƯƠNG K...

Ngày gửi: 2018-01-22 14:05:02

Word-logo-small

ĐỀ HÓA LỚP 10 HỌC KÌ 1 (2017-...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:24:36

Word-logo-small

ĐỀ HÓA LỚP 10 HỌC KỲ 1 (2017-...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:24:01

Word-logo-small

ĐỀ HÓA LỚP 10 HỌC KỲ 1 (2017-...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:23:28

Word-logo-small

ĐỀ HÓA LỚP 10 HỌC KỲ 1 (2017-...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:23:03

Word-logo-small

ĐỀ HÓA LỚP 10 HỌC KỲ 1 (2017-...

Ngày gửi: 2018-01-21 15:22:40

Pdf-small

pp bảo toàn e - Nguyễn Đắc Dũng

Ngày gửi: 2018-01-20 08:28:05

Pdf-small

Trắc nghiệm vô cơ hay - NAP -...

Ngày gửi: 2018-01-20 07:51:31

Word-logo-small

Lý thuyết và bài tập chương 5...

Ngày gửi: 2018-01-18 00:37:06