Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lịch sử 7. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

de thi ki 1 nam 18.19 - Lê Vă...

Ngày gửi: 2019-06-06 15:03:51

Word-logo-small

KIỂM TRA HỌC KÌ II - Ngô Văn Úy

Ngày gửi: 2019-05-10 08:32:25

Word-logo-small

ĐỀ HSG SỬ 7 HUYỆN CẨM THỦY NĂ...

Ngày gửi: 2019-04-21 22:53:20

Word-logo-small

SKKN CỰC CHUẨN, MỚI - Trach V...

Ngày gửi: 2019-04-19 15:27:15

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 7 HỌC KÌ 2...

Ngày gửi: 2019-04-17 07:52:35

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG SỬ 7 HUYỆN LANG CH...

Ngày gửi: 2019-04-05 05:20:46

Word-logo-small

bài kiểm tra một tiết sử 7 kỳ...

Ngày gửi: 2019-04-04 18:36:40

Word-logo-small

Đề kt 1 tiết hk2 môn Lịch Sử...

Ngày gửi: 2019-03-31 20:41:24

Word-logo-small

ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỬ 7 CÓ ĐÁP ÁN...

Ngày gửi: 2019-02-26 22:02:16

Word-logo-small

de thi ki 2 nam 17.18 - Lê Vă...

Ngày gửi: 2019-01-03 13:54:08

Word-logo-small

Kt HKI - Tạ Thùy trang

Ngày gửi: 2018-12-25 23:15:17

Word-logo-small

Đề cương ôn tập kiểm tra 1...

Ngày gửi: 2018-12-21 22:09:53

Word-logo-small

KIỂM TRA HK I CÓ MA TRẬN - Bù...

Ngày gửi: 2018-12-17 15:38:33

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN LỊCH SỬ 7...

Ngày gửi: 2018-11-24 20:33:51

Word-logo-small

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM...

Ngày gửi: 2018-10-04 21:16:02

Word-logo-small

Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử 7 HKI...

Ngày gửi: 2018-05-14 21:04:48

Word-logo-small

Bài tập trắc nghiệm sử 7 - Lê...

Ngày gửi: 2018-05-11 18:26:00

Word-logo-small

Đề thi Lịch Sử 7 Học Kì II 20...

Ngày gửi: 2018-05-09 17:52:55

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II CHUẨN C...

Ngày gửi: 2018-05-01 17:35:47

Word-logo-small

Đề thi Lịch sử 7 HK II - Nông...

Ngày gửi: 2018-04-19 09:39:17

Word-logo-small

đề thi học kì I môn lịch sử 7...

Ngày gửi: 2018-04-15 23:46:30

Word-logo-small

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II MÔN LỊC...

Ngày gửi: 2018-04-15 23:36:12

Word-logo-small

Đề thi giữa học kì 2 2017-201...

Ngày gửi: 2018-04-14 11:24:36

Word-logo-small

de kt Lịch sử 7. lan 2 - Hồ S...

Ngày gửi: 2018-04-09 22:06:16

Word-logo-small

kiem tra lich su 7 lần 1 - Hồ...

Ngày gửi: 2018-04-09 22:04:39

Word-logo-small

Đề cương ôn thi MON LICH SU 7...

Ngày gửi: 2018-04-09 15:41:46

Word-logo-small

150 câu trắc nghiệm lịch sử 7...

Ngày gửi: 2018-03-22 22:30:17

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ I - Nguyễn...

Ngày gửi: 2018-01-30 20:47:26

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ I - Nguyễn Đức ...

Ngày gửi: 2018-01-30 19:17:46

Word-logo-small

ĐỀ THI LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ I - N...

Ngày gửi: 2018-01-25 14:10:59

Word-logo-small

ĐỀ THI LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I - N...

Ngày gửi: 2018-01-24 12:09:43

Word-logo-small

ĐỀ THI LỊCH SỬ 8 HỌC KÌ I - N...

Ngày gửi: 2018-01-24 12:09:19

Word-logo-small

ĐỀ THI LỊCH SỬ 7 HỌC KÌ I - N...

Ngày gửi: 2018-01-24 12:08:03

Word-logo-small

de thi ki 1 nam 17.18 - Lê Vă...

Ngày gửi: 2018-01-19 07:56:35

Word-logo-small

Đề đáp án Sử 7 HkI 17-18 - Ng...

Ngày gửi: 2018-01-10 14:03:55

Word-logo-small

Đề cương lịch sử HKI - Phạm T...

Ngày gửi: 2018-01-03 13:22:25