Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công nghệ 11. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Đề kiểm tra Công nghệ 11 học ...

Ngày gửi: 2019-05-26 20:35:24

Word-logo-small

HỌC KỲ 1 (2018-2019) - Huỳnh ...

Ngày gửi: 2019-01-29 13:47:13

Word-logo-small

trắc nghiệm cả năm công nghệ ...

Ngày gửi: 2018-04-15 21:59:12

Word-logo-small

Đề TK 1T HK1(Có ma trận, ĐA) ...

Ngày gửi: 2018-03-12 04:01:02

Word-logo-small

ĐỀ CÔNG NGHỆ LÝ LỚP 11 HỌC KỲ...

Ngày gửi: 2018-01-21 16:33:13

Word-logo-small

đề thihk1 cn11 - thái mạnh cường

Ngày gửi: 2017-12-25 16:15:41

Word-logo-small

congkv2 đề cương ôn tập công ...

Ngày gửi: 2017-12-19 19:59:59

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết học kỳ 1 CN 10 -...

Ngày gửi: 2017-12-02 20:35:58

Word-logo-small

ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 11 - HKI - V...

Ngày gửi: 2017-10-15 07:59:41

Word-logo-small

công nghệ 11 bài 3 trang 21 -...

Ngày gửi: 2017-09-12 20:08:00

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT - Lê Minh Tú

Ngày gửi: 2017-05-29 11:46:14

Word-logo-small

40 cau trac nghiem hay cong n...

Ngày gửi: 2017-05-06 13:48:03

Thumbnail

đề cương 1 tiết công nghệ ...

Ngày gửi: 2017-04-30 16:00:11

Word-logo-small

Thi HK2-môn Công nghệ 11-năm ...

Ngày gửi: 2017-04-09 20:34:27

Word-logo-small

ĐỀ THI CN11 HK1 -1617 - Lê Kiều

Ngày gửi: 2017-04-08 20:45:16

Word-logo-small

kiểm tra 15 phút bài 17 công ...

Ngày gửi: 2017-02-13 10:02:51

Word-logo-small

kiểm tra 15 phút bài 17 công ...

Ngày gửi: 2017-02-13 10:00:53

Word-logo-small

Thủ công - Thái Thanh Tùng

Ngày gửi: 2017-02-06 15:26:28

Word-logo-small

bài 17 công nghệ 11 - Hạ thị ...

Ngày gửi: 2017-01-04 19:59:59

Thumbnail

Đề thi HK1 Công Nghệ 11 (2016...

Ngày gửi: 2016-11-27 19:26:22

Word-logo-small

thi ki 1 cong nghe 6 - lê văn...

Ngày gửi: 2016-11-16 06:06:45

Word-logo-small

gá chạc lệch - Nguyễn Lê Bảo ...

Ngày gửi: 2016-10-09 20:21:34

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:24:27

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút Công Nghệ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:22:47

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút môn Công ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:15:34

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút môn Công ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:11:30

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút môn Công ...

Ngày gửi: 2016-10-07 15:09:15

Word-logo-small

Đề KT HK1 CN11 vẽ kỹ thuật(Có...

Ngày gửi: 2016-10-06 22:26:29

Word-logo-small

Bản vẽ ba hình chiếu Trang 21...

Ngày gửi: 2016-10-06 22:08:27

Word-logo-small

Mẫu bản vẽ kĩ thuật - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2016-08-29 11:23:41

Word-logo-small

ĐÊ THI - Nguyễn Bích Ngọc

Ngày gửi: 2016-05-11 10:15:18

Word-logo-small

dê thi ki 1 - Nguyễn Bích Ngọc

Ngày gửi: 2016-05-10 09:17:29

Word-logo-small

dề kt - Nguyễn Bích Ngọc

Ngày gửi: 2016-05-10 09:16:30

Word-logo-small

tu luan - Võ Chí Công

Ngày gửi: 2016-05-05 15:54:13

Word-logo-small

Đề thi học kì II CÔNG NGHỆ 11...

Ngày gửi: 2016-04-23 14:56:19

Word-logo-small

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cô...

Ngày gửi: 2016-04-18 20:17:01