Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐS-GT 11. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Các dạng đề kiểm tra chương I...

Ngày gửi: 2015-11-07 19:09:49

Word-logo-small

de thi - Nguyễn Thái

Ngày gửi: 2015-11-06 11:51:10

Word-logo-small

KT 45p chuong 2 va dap an - P...

Ngày gửi: 2015-11-02 18:20:49

Word-logo-small

Đề+DA chương 2 - Phạm Ngọc Cảnh

Ngày gửi: 2015-11-02 17:52:21

Word-logo-small

Kiểm tra c2 xác suất có d...

Ngày gửi: 2015-11-02 17:37:31

Word-logo-small

CHương 2-Kt1t có DA - Phạm N...

Ngày gửi: 2015-11-02 17:30:38

Word-logo-small

KT45p Chương 2+DA - Phạm Ngọc...

Ngày gửi: 2015-11-02 17:28:51

Word-logo-small

BAITAP PHEM DEM- NHI THUC NIU...

Ngày gửi: 2015-10-31 04:39:08

Word-logo-small

đề kt 1 tiết đại số 11 chương...

Ngày gửi: 2015-10-24 13:35:29

Word-logo-small

kiểm tra toán 11 - lê xuân vũ

Ngày gửi: 2015-10-24 08:54:59

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiet chương 1 l...

Ngày gửi: 2015-10-22 08:33:30

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 đ...

Ngày gửi: 2015-10-22 08:25:22

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI LỚP 11 CH...

Ngày gửi: 2015-10-16 19:20:35

Word-logo-small

KIEM TRA CHUONG I - Nguyễn Th...

Ngày gửi: 2015-10-10 15:27:45

Word-logo-small

KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG ...

Ngày gửi: 2015-10-09 22:23:11

Word-logo-small

ktra hoán vị-.c.hợp-t.hợp 3 -...

Ngày gửi: 2015-10-09 00:05:36

Word-logo-small

kiểm tra hoán vị- t.hợp- c.h...

Ngày gửi: 2015-10-09 00:02:06

Word-logo-small

kiểm tra hoán vị- chỉnh hợp t...

Ngày gửi: 2015-10-08 23:58:11

Word-logo-small

Đề ôn kiểm tra chương lượng g...

Ngày gửi: 2015-10-08 14:06:48

Word-logo-small

đề ktra c1 - Trần Ngọc Anh Tú

Ngày gửi: 2015-10-08 13:37:19

Word-logo-small

5 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐS CHƯƠN...

Ngày gửi: 2015-10-07 13:43:32

Thumbnail

Giới hạn - Hàm số liên tục - ...

Ngày gửi: 2015-10-04 11:36:43

Thumbnail

Tổ hợp và xác suất - Phạm Văn...

Ngày gửi: 2015-10-04 11:35:35

Thumbnail

Phương trình lượng giác (đầy ...

Ngày gửi: 2015-10-04 11:30:23

Word-logo-small

ĐÁN ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 ...

Ngày gửi: 2015-10-02 17:11:52

Word-logo-small

Đề và đáp án KT 1t chương...

Ngày gửi: 2015-10-02 17:02:15

Word-logo-small

KT45P ch1+da - Phạm Ngọc Cảnh

Ngày gửi: 2015-10-02 17:00:33

Word-logo-small

KT 45p ch1+ĐA - Phạm Ngọc Cảnh

Ngày gửi: 2015-10-02 16:59:44

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết ch1 PTLG va...

Ngày gửi: 2015-10-02 16:59:03

Word-logo-small

Kiểm tra 45p chương 1 có ĐA...

Ngày gửi: 2015-10-02 16:58:20

Word-logo-small

KT1T Đại chương1 +Đáp án -...

Ngày gửi: 2015-10-02 16:57:34

Word-logo-small

bài tập ôn tập kiểm tra 1 tiế...

Ngày gửi: 2015-10-02 09:09:52

Word-logo-small

Kh tháng 10/2015 - Nguyễn Tha...

Ngày gửi: 2015-10-01 16:55:39

Word-logo-small

KH tháng 9/2015 - Nguyễn Than...

Ngày gửi: 2015-10-01 16:55:02

Word-logo-small

ĐÈ THI HSG TOÁN 11 ĐÀU NĂM (C...

Ngày gửi: 2015-09-30 08:55:29

Word-logo-small

ĐÈ THI HSG TOÁN 10 ĐẦU NĂM (C...

Ngày gửi: 2015-09-30 08:52:56