Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hình học 12. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Giải tích 12 nâng cao. Kiểm t...

Ngày gửi: 2018-08-13 00:51:53

Word-logo-small

số mũ và logragit - Lê nguyễn...

Ngày gửi: 2018-08-13 00:50:43

Pdf-small

Chương 2 diện tích thể tích h...

Ngày gửi: 2018-07-31 23:44:09

Word-logo-small

hinh hoc 12 - Trần Văn Tuấn

Ngày gửi: 2018-07-17 08:31:49

Word-logo-small

Dạy thêm THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆ...

Ngày gửi: 2018-07-14 20:10:41

Word-logo-small

Dạy thêm KHỐI NÓN, KHỐI TRỤ, ...

Ngày gửi: 2018-07-13 09:33:28

Pdf-small

ĐA DIỆN, NÓN, TRỤ, CẦU HAY - ...

Ngày gửi: 2018-07-10 16:32:15

Pdf-small

HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ HAY - Lớp Mư...

Ngày gửi: 2018-07-10 16:29:55

Pdf-small

HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ HAY - Lớp Mư...

Ngày gửi: 2018-07-10 16:28:05

Pdf-small

HÌNH KHÔNG GIAN HAY - Lớp Mườ...

Ngày gửi: 2018-07-10 16:27:27

Pdf-small

MẶT TRÒN XOAY RẤT HAY - Lớp M...

Ngày gửi: 2018-07-10 16:26:37

Word-logo-small

Bài hình không gian hay và kh...

Ngày gửi: 2018-07-07 09:13:18

Word-logo-small

Tổng hợp các câu Vận dụng- vậ...

Ngày gửi: 2018-07-03 11:15:06

Word-logo-small

Toán học 12. Câch giải khác b...

Ngày gửi: 2018-06-29 17:08:54

Word-logo-small

ÔN TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN ...

Ngày gửi: 2018-05-31 15:17:30

Word-logo-small

Bộ Đề Cao Đẳng Môn Hóa 2010-2...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:11:49

Word-logo-small

Đề Kiểm Tra HKII Lớp 8 - Trịn...

Ngày gửi: 2018-05-16 17:11:10

Word-logo-small

Trắc nghiệm hình học 12 chươn...

Ngày gửi: 2018-05-13 00:00:16

Word-logo-small

Phép tịnh tiến, phép đối xứng...

Ngày gửi: 2018-05-05 09:30:49

Word-logo-small

thể tích khối đa diện - giải ...

Ngày gửi: 2018-05-05 09:28:57

Word-logo-small

KT45' HÌNH 12 CHUONG 3 - Trần...

Ngày gửi: 2018-04-22 15:26:47

Word-logo-small

đề kiểm tra chương 3 hình học...

Ngày gửi: 2018-04-15 18:52:48

Word-logo-small

6 CHỦ ĐỂ ÔN THPT QG - Trần Tr...

Ngày gửi: 2018-04-14 15:15:31

Word-logo-small

TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN C...

Ngày gửi: 2018-04-14 15:09:10

Word-logo-small

ĐIỂM CÙNG PHÍA, KHÁC PHÍA MẶT...

Ngày gửi: 2018-04-14 15:08:16

Word-logo-small

TN thể tich - Đàm Hùng

Ngày gửi: 2018-04-11 20:47:58

Word-logo-small

Trắc nghiệm PP tọa độ trong k...

Ngày gửi: 2018-04-11 20:41:54

Word-logo-small

đề ôn tập hệ Oxyz mặt phẳng m...

Ngày gửi: 2018-04-10 08:36:22

Word-logo-small

ôn tập chương 3 hình 12 (bài ...

Ngày gửi: 2018-04-08 09:54:34

Pdf-small

TNNC NÓN-TRỤ-CẦU - Đặng Việt ...

Ngày gửi: 2018-04-03 07:10:12

Pdf-small

TNNC HÌNH OXYZ - Đặng Việt Đông

Ngày gửi: 2018-04-03 05:32:40

Pdf-small

cách làm nhanh các dạng toán ...

Ngày gửi: 2018-03-28 22:18:28

Word-logo-small

Th15P-HH12C3 MCmix - Nguyễn T...

Ngày gửi: 2018-03-21 23:32:00

Word-logo-small

bài tập phương trình đường th...

Ngày gửi: 2018-03-21 07:46:12

Word-logo-small

ĐƯỜNG THẲNG VÀ GIAO ĐIỂM - Tr...

Ngày gửi: 2018-03-18 21:51:41

Word-logo-small

trắc nghiệm chương 3 hình học...

Ngày gửi: 2018-03-13 20:28:27