Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải tích 12. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

4 đề 1 tiết chương 2 - Đoàn X...

Ngày gửi: 2018-11-15 20:41:25

Word-logo-small

100 câu TN giải tích chuong 2...

Ngày gửi: 2018-11-15 11:01:54

Word-logo-small

KT 45p Mũ và Loga vừa sức, đủ...

Ngày gửi: 2018-11-14 06:06:38

Word-logo-small

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích...

Ngày gửi: 2018-11-11 18:22:15

Word-logo-small

Mũ và logarit trong các đề th...

Ngày gửi: 2018-11-08 22:10:45

Word-logo-small

đề ôn học kì 1 phần logarit -...

Ngày gửi: 2018-11-07 11:01:20

Word-logo-small

KHAO SAT LAN 1 THPT LƯƠNG TÀI...

Ngày gửi: 2018-11-04 20:04:32

Pdf-small

DE THI THU THPTQG MON TOAN LA...

Ngày gửi: 2018-10-29 22:15:47

Pdf-small

lop 12 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12...

Ngày gửi: 2018-10-28 15:48:41

Word-logo-small

tổng hợp 117 đề ôn thi thpt q...

Ngày gửi: 2018-10-24 12:47:31

Word-logo-small

ON THI THPT QG 2018(147 trang...

Ngày gửi: 2018-10-24 12:31:27

Word-logo-small

bài tập trắc nghiệm lôgarit -...

Ngày gửi: 2018-10-23 09:15:40

Word-logo-small

luyện tập lũy thừa - loga...

Ngày gửi: 2018-10-22 10:01:19

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG2 - Huỳ...

Ngày gửi: 2018-10-21 21:53:54

Pdf-small

Công thức giải nhanh trắc ngh...

Ngày gửi: 2018-10-21 07:16:10

Word-logo-small

Giải tích 12.ĐỒ THỊ HÀM SỐ CH...

Ngày gửi: 2018-10-17 13:56:52

Word-logo-small

BÌNH LUẬN CÂU SỐ PHỨC CHUYÊN ...

Ngày gửi: 2018-10-16 11:20:50

Word-logo-small

THI THU LAN 1 THPT MINH CHAU ...

Ngày gửi: 2018-10-15 00:05:38

Word-logo-small

THI THU LAN 1 THPT MINH CHAU ...

Ngày gửi: 2018-10-15 00:00:10

Pdf-small

4 ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN THỨ 1 -...

Ngày gửi: 2018-10-14 08:14:45

Word-logo-small

GIẢI TÍCH 12, CHƯƠNG 2 - Huỳn...

Ngày gửi: 2018-10-12 22:27:07

Word-logo-small

Đồ thị hàm số chất lượn...

Ngày gửi: 2018-10-10 22:45:30

Word-logo-small

GTLN GTNN - Lê Hoàng Phượng

Ngày gửi: 2018-10-09 21:58:41

Word-logo-small

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 MÔN TOÁN 201...

Ngày gửi: 2018-10-08 15:55:55

Pdf-small

Ứng dụng đạo hàm - Phạm Thi T...

Ngày gửi: 2018-10-05 14:08:19

Word-logo-small

tương giao đồ thị - Trần Trọn...

Ngày gửi: 2018-10-03 21:37:58

Word-logo-small

ĐỀ ÔN CHƯƠNG 1-GIẢI TÍCH - Ng...

Ngày gửi: 2018-10-01 07:39:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết chương 1 có đ...

Ngày gửi: 2018-09-29 20:48:38

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết giải tích ...

Ngày gửi: 2018-09-23 20:31:43

Pdf-small

Bài tập tự luận-trắc nghiệm-h...

Ngày gửi: 2018-09-21 18:19:25

Word-logo-small

Đường tiệm cận - Lê Thị Thúy

Ngày gửi: 2018-09-20 14:18:00

Word-logo-small

Bài tập trắc nghiệm hàm số mũ...

Ngày gửi: 2018-09-20 11:17:45

Word-logo-small

đề kiểm tra - Trần Quốc Tuấn

Ngày gửi: 2018-09-20 09:54:47

Word-logo-small

Đề cương ôn tập THPTQG môn To...

Ngày gửi: 2018-09-19 15:54:35

Word-logo-small

ĐỀ KT GTLN, GTNN, TIỆM CẬN - ...

Ngày gửi: 2018-09-17 21:51:35

Word-logo-small

Giải BPT và PT Mũ 4 - Lê Nguy...

Ngày gửi: 2018-09-17 09:55:53