Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

04 đề kiểm tra chương I số học 6 có ma trận đáp án biểu điểm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoan
Ngày gửi: 22h:08' 12-11-2016
Dung lượng: 134.5 KB
Số lượt tải: 14985
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Khánh, Hoa Mơ)
TRƯỜNG THCS Văn Tự

Họ và tên:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán 6
Năm học: 2016 - 2017 (Thời gian 45’)
Ngày kiểm tra:14/11/2016


A.MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Thứ tự thực hiện các phép tính.

Thực hiện các phép tính đơn giản, lũy thừa
Biết vận dụng các phép tính về lũy thừa trong thứ tự thực hiện các phép tínhSố câu hỏi
Số điểm


1
0,25

1
0,25
3
3.5


5
4

 Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9
Nhận biêt được một tổng , một số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
 Nắm được các tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
 Nắm được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 .Số câu hỏi
Số điểm
1
0,25
1
0.5


2
0.75

Ước và bội . Số nguyên tố , hợp số . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 Nhận biết được 2 số nguyên tố cùng nhau
 Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố.


Số câu hỏi
Số điểm
1
0,25

1
0,25

2
0,5

Ước chung – Bội chung .
ƯCLN và BCNN

 Biết tìm ƯC – BC ; ƯCLN và BCNN
 Vận dụng thành thạo trong việc giải bài toán thực tế
Tìm được a , b khi biết BCNN và ƯCLN của a và b


Số câu hỏi
Số điểm


3
0,75


3
3.5

1
0.5
7
4.75

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
2
0,5
5%
5
1,25
12,5%
8
7,75
77,5%
1
0.5
5%
16
10 100%

TRƯỜNG THCS Văn Tự

Họ và tên:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán 6- Đề 1
Năm học: 2016 - 2017 (Thời gian 45’)
Ngày kiểm tra:14/11/2016

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.
1) Kết quả phép tính 210 : 25 = ? A. 14 B. 22 C. 25 D. 15
2) Tìm số tự nhiên x biết 8.( x – 2 ) = 0 A. 8 B. 2 C. 10 D. 11
3) Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .
A. 3 và 6 B. 4 và 5 C. 2 và 8 D. 9 và 12
4) Trong các số sau số nào chia hết cho 3.
A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7853
5) Kết quả phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố là:
A. 22.3.7 B. 22.5.7 C. 22.3.5.7 D. 22.32.5
6) ƯCLN ( 18 ; 36 ) là :
A. 36 B. 6 C. 18 D. 30
7) BCNN ( 10; 20; 30 ) là :
A. 24 . 5 . 7 B. 2 . 5 . 7 C. 24 D. 22.3.5
8) Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:
A = { 0; 1; 2; 3; 5 } B = { 1; 5 } C = { 0; 1; 5 } D = { 5 }

II. TỰ LUẬN : (8 điểm)

Bài 1.(2 điểm)
a) Những số nào chia hết cho 3, cho 9 trong các số sau: 3241, 645, 2133, 4578
 
Gửi ý kiến