Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

1 TIẾT HÓA 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Thương
Ngày gửi: 15h:14' 15-10-2017
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nghĩa Trung ĐỀ KIỂM TRA
Họ tên :………………… Môn :Hóa học – Khối 9
Lớp : 9… Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên :

I. Trắc nghiệm .
Câu 1
Dãy Oxit nào gồm các oxit phản ứng được với H2O

A.
 FeO , Na2O
B.
 Fe2O3 , CO2

C.
 SO3 , BaO
D.
 MgO , SO3

Câu 2
Để nhận biết được ba dung dịch sau : Na2SO4 , H2SO4 , KOH người ta dùng một thuốc thử là:

A.
Dung dịch BaCl2
B.
Quỳ tím

C.
Kim loại Ba
D.
Dung dịch Ba(OH)2

 Câu 3
Hãy điền Đúng ( Đ ) vào câu đúng và điền Sai ( S ) vào câu sai trong bảng sau :
Nội dung

S

1) Cho Ba vào dung dịch H2SO4 sẽ xuất hiện kết tủa trắng.2) Cho đinh sắt vào dung dịch axit clohiđric sẽ không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 4
Có các oxit sau: MgO, P2O5 , Fe2O3 , CO2 . Những oxit tác dụng với dung dịch bazo là:

A.
MgO, Fe2O3.
B.
CO2, Fe2O3.

C.
P2O5 , CO2.
D.
CO2, MgO.

Câu 5
Hãy chọn một thí nghiệm ở cột (I) sao cho phù hợp với hiện tượng ở cột (II)
Cột (I)
Cột (II)
Đáp án

1. Cho nước vào đi photphopentaoxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.
2. Cho nước vào Bari oxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.
a. Quỳ tím đổi thành màu đỏ
b. Quỳ tím đổi thành màu xanh
 Câu 6
Cho các oxit sau : CuO, K2O, SO3, N2O5. Những oxit nào thuộc loại oxit axit ?

A.
K2O, CuO
B.
CuO, SO3

C.
 N2O5, CuO
D.
N2O5 , SO3

Câu 7
Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A.
K2SO4 và HCl
B.
K2SO3 và H2SO4

C.
Na2SO4 và CaCl2
D.
K2SO4 và NaCl

Câu 8
Phản ứng giữa dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH là phản ứng:

A.
Thế
B.
Hóa hợp

C.
Trung hòa
D.
Phân hủy

 II. Tự luận:
Câu 1: Hoàn thành chuỗi biến hoá sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
( mỗi mũi tên là một phương trình hoá học )
S SO2 SO3 H2SO4 BaSO4
Câu 2: Cho 6,72 lít khí SO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 , tạo thành muối bari sunfic BaSO3 và nước .
Viết phương trình phản ứng ?
Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng?
Tính khối lượng chất kết tủa BaSO3 thu được?
( Cho biết : Ba =137; O = 16; S = 32 )
BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Nghĩa Trung ĐỀ KIỂM TRA
Họ tên :………………… Môn :Hóa học – Khối 9
Lớp : 9… Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên :

I. Trắc nghiệm khách quan:
Câu 1 :
Hãy chọn một thí nghiệm ở cột (I) sao cho phù hợp với hiện tượng ở cột (II)
Cột (I)
Cột (II)
Đáp án

1. Cho nước vào đi photphopentaoxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.
2. Cho nước vào Natri oxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.
a. Quỳ tím đổi thành màu đỏ
b. Quỳ tím đổi thành màu xanh
Câu 2 :
Hãy điền Đúng ( Đ ) vào câu đúng và điền Sai ( S ) vào câu sai trong bảng sau :
 
Gửi ý kiến