Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

10 đề kiểm tra 1 tiết (Tự luận) Hóa 9 lần 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thêm
Ngày gửi: 15h:19' 15-09-2014
Dung lượng: 138.5 KB
Số lượt tải: 3069
Số lượt thích: 2 người (trần thanh thủy, Cuc Kim)
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC 9 HỌC KÌ I
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề số 1:
Câu 1. (4đ)
Cho các chất sau: Na2O; Al2O3; P2O5; N2O5; CuO.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ HCl → AlCl3 + ..... ........+ NaOH → Na3PO4 + ......
.......+ HCl → CuCl2 + ..... ........+ NaOH → NaAlO2 + ......
.......+ HCl → NaCl + ..... ........+ NaOH → NaNO3 + ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: HCl; H2SO4; HNO3.
Câu 3. (3đ)
Cho 32 gam Fe2O3 tác dụng với 292 gam dung dịch HCl 20%. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (1đ)
Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng CuO ra khỏi hỗn hợp CuO và CaO.
Đề số 2:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: BaO; SiO2; ZnO; Fe2O3; CO2.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ HCl → FeCl3 + ..... ........+ KOH → K2SiO3 + ......
.......+ HCl → BaCl2 + ..... ........+ KOH → K2ZnO2 + ......
.......+ HCl → ZnCl2 + ..... ........+ KOH → K2CO3 + ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: CaO; P2O5; Al2O3.
Câu 3. (3đ)
Cho 33,6 gam Fe tác dụng với 784 gam dung dịch H2SO4 10%. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (2đ)
Người ta cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc có thoát ra khí mùi hắc. Đó là khí gì? Viết phương trình phản ứng.
Đề số 3:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: K2O; FeO; Al2O3; N2O5; SO3.
a/ Phân loại các oxit trên.
b/ Điền các chất trên vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ.
.......+ H2SO4 → Al2(SO4)3 + ..... ........+ NaOH → Na2SO4 + ......
.......+ H2SO4 → FeSO4 + ..... ........+ KOH → KAlO2 + ......
.......+ H2SO4 → K2SO4 + ..... ........+ Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + ......
Câu 2. (2đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaCl; Na2SO4; NaNO3.
Câu 3. (3đ)
Cho 168 gam KOH 20% tác dụng với 490 gam dung dịch H2SO4 10%. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (2đ)
Trừơng hợp nào sau đây được dùng để điều chế khí SO2.
1. K2SO4 + HCl 2. Na2SO4 + NaOH
3. K2SO3 + H2SO4 4. Na2SO3 + NaCl
Viết phương trình xảy ra.
Đề số 4:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: CaO; Al2O3; P2O5; CO2; Fe3O4.
a/ Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl? Viết phương trình phản ứng.
b/ Chất nào tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2? Viết phương trình phản ứng.
Câu 2. (3đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: KOH; H2SO4; Ca(OH)2
Câu 3. (3đ)
Cho 6,12 gam Al2O3 tác dụng với 196 gam dung dịch H2SO4 10%. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (1đ)
Viết các phương trình phản ứng để chứng minh dung dịch H2SO4 đặc có tính chất khác với dung dịch H2SO4 loãng.
Đề số 5:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: BaO; Ag2O; P2O5; dung dịch H3PO4; dung dịch KOH; H2O.
Các chất nào tác dụng với nhau từng đôi một? Viết các phương trình phản ứng.
Câu 2. (3đ)
Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: H2SO4; HCl; K2SO4.
Câu 3. (3đ)
Cho 54,72 gam dung dịch Ba(OH)2 12,25% tác dụng với 10,95 gam dung dịch HCl 20%. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 4. (1đ)
Nêu phương pháp hóa học để lấy riêng MgO ra khỏi hỗn hợp MgO và Na2O.Viết các phương trình phản ứng.
Đề số 6:
Câu 1. (3đ)
Cho các chất sau: K2O; Al2O3; N2O5.
a/ Chất nào tác dụng được với dung dịch H3PO4? Viết phương
No_avatarf

đề 8, câu 3 đáp án sai rồi, dựa vào tỉ lệ 2 chất tham gia pứ, sản phẫm tạo nah2po4 và nà2hpo4

,ko có na3po4. 

 
Gửi ý kiến