Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

10 Đề KTHKI _Tiếng Anh_4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:15' 09-12-2018
Dung lượng: 24.1 MB
Số lượt tải: 2487
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 - 2019
I. Trả lời câu hỏi
1. What is your nationality?
..................................................................................................................................
2. What nationality are you?
..................................................................................................................................
3. Linda comes from England. What’s her nationality?
..................................................................................................................................
4. What day is it, today?
..................................................................................................................................
5. When do you have English?
.................................................................................................................................
6. What subjects do you have on Wednesday?
.................................................................................................................................
7. What do you do on Sunday?
..................................................................................................................................
8. What is the date today?
..................................................................................................................................
9. When’s your birthday?
...............................................................................................................................…
Key: 1. My nationality is Vietnamese.
I am Vietnamese.
Her nationality is English.
Today is Monday/ Tuesday/ …
I have English on Monday/ Tuesday/ …
I have Math/ English/ Vietnamese/… on Wednesday.
I visit my grandparents/ go swimming/ … on Sunday.
Today is the sixteenth of November.
It is on eleventh of December.
II. Điền vào chỗ trống
1. Hoàn thành bảng sau
COUNTRY
NATIONALITY
CITY
FLAG


America
(1)……………………..
New York


(2) ..........................
(3)………………….
London


(4) …………….
(5)………………….
Tokyo


Australia
(6)…………………
Sydney


Key: 1. American 2. England 3. English 4. Japan 5. Japanese 6. Australian
2. Hoàn thành bảng sau
Monday
1…………
2……………
3………….
4………
5…………
6………

Key: 1. Tuesday 2. Wednesday 3. Thursday 4. Friday 5. Saturday 6. Sunday
III. Khoanh vào từ em cho là khác với các từ còn lại
1. England
2. Good morning
3. First
4. January
5. Tenth
6. Eighth
7. China
8. Where
9. Football
10. Day
American
Goodbye
Second
October
Tuesday
Twenty
Thailand
What
Swim
November
Japanese
Good evening
Four
December
Wednesday
Nineteenth
Japanese
When
Visit
Month
Vietnamese
Good afternoon
Ninth
Thursday
Sunday
Seventeenth
Malaysia
From
Help
Year

IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất
1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.
a. Japanese b. America c. Vietnamese d. Malaysian
2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.
a. friend b. from c. friends d. country
3. We have English __________ Mondays and Thursdays.
a. in b. on c. from d. to
4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.
a. in b. to c. at d. on
5. She __________ from Australia.
a. are b. is c. am d. at
6. _____________do you have English?
a. What b. Where c. When d. How
7. I do not go to school at the _________________ .
a. weekend b. afternoon c. morning d. evening
8. Hakim is from Malaysia. She‘s _______________________ .
a. American b. English c. Malaysia d. Malaysian
9. The capital of Vietnam is ______________________ .
a. Washington D.C b. New York c. Hanoi d. Ho Chi Minh City
10. ________________ you listen to music today?- Yes, I do .
a. Does b. Do c. Is d. Are
V. Quan sát hình và điền vào bảng em có thể (I can..) hay không thể (I can’t..)
- What can you do?

1 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………


………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….

Key: 1. I can skip rope.
I can skate.
I can draw.
I can play (the) badminton.
I can ride a bike.
VI. Quan sát bảng trên và điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Nam ‘s activities

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Do the homework
Go to the zoo
Play football
Watch TV
Go swimming
Play the piano
Visit my grandparents

 Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I do my homework. On (2) ________________, I go to the zoo with my friends. I play football on (3) __________________. I (4)_______________ on Wednesday. And on (5) ____________, I go swimming. I (6)______________ on Friday. And at the weekend, I (7)____________________.
Key: 1. Sunday 2. Monday 3
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓